Știri

Soldul creditelor neperformante s-a diminuat

Soldul datoriei la credite neperformante ca pondere în soldul total al datoriei la credite după doi ani de evoluție ascendentă înregistrează o tendință de diminuare de la 18,5% în luna noiembrie 2017 (când a fost atins nivelul maxim) până la 8,1% în luna februarie 2020. Aceste date au fost făcute publice de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 
În informația operativă cu privire la evoluția social-economică a Republicii Moldova elaborată de MEI este menționat că diminuarea ponderii creditelor neperformante datorează faptului că băncile au aplicat în ultima perioadă de timp unele proceduri noi, cum ar fi separarea activelor „bune” de cele „rele” etc., care au adus la reducerea stocului acestora.

 

Totodată, conform statisticii oficiale, accentuarea riscului de neachitare a obligațiilor creditare în rezultatul declarării situației de urgență a determinat majorarea soldului creditelor neperformante până la 8,9% în luna august 2020.

 

Datele Băncii Naționale a Moldovei arată că soldul creditelor în economie a marcat, în ianuarie-august 2020, o creştere cu 6,5% faţă de nivelul înregistrat la sfârșitul lunii august 2019, constituind 46,1 mld. lei. Soldul creditelor în monedă națională a înregistrat în perioada de raportare o creștere cu 12,3% față de august 2019, iar în valută străină volumul creditelor s-a diminuat cu 2,8% față de aceeași lună a anului precedent.

 

În portofoliul de credite acordate cea mai mare pondere (23%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului, 17% – spre consum, 16,9% – pentru procurarea/construcția imobilului, 8,2% – în agricultură etc. Cea mai intensă creștere a fost înregistrată la creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului, volumul cărora s-a majorat față de perioada similară a anului trecut cu 31,1%, fapt explicat inclusiv prin lansarea, în luna mai 2018, a programului „Prima Casă”. Gradul de acoperire a creditelor prin depozite a fost la nivel de 155%, ceea ce indică faptul că există resurse pentru intensificarea creditării, iar băncile comerciale au lichiditatea necesară pentru finanțarea economiei.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

428 vizualizări

Data publicării:

15 Octombrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon