02
06 2017
931

Sporul angajaţilor din domeniul ordinii publice va fi stabilit la nivel de unitate

Angajații din întreprinderile de stat, care sunt fondate de Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției și Serviciul de Informații și Securitate vor putea beneficia de sporul pentru vechime în muncă, stabilit în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimeangajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.

Un proiect în acest sens, propus de Ministerul Afacerilor Interne, a fost susţinut de cabinetul de miniştrihttp://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_120.pdf.

Potrivit Regulamentului menţionat, sporul pentru vechime în muncă se stabileşte personalului din unităţile bugetare, în procente faţă de salariul funcţiei, ţinându-se cont de indemnizaţia de conducere, în modul următor:

Vechimea în muncăSporul în % față de salariul funcției,
ținându-se cont de indmenizația de conducere
de la 2 la 5 ani10
de la 5 la 10 ani15
de la 10 la 15 ani20
de la 15 la 20 ani25
peste 20 ani30

Proiectul mai prevede că acordarea sporurilor pentru vechimea în muncă se va stabili în convenții colective la nivel de ramură sau în contracte colective de muncă la nivel de unitate, la decizia reprezentanților salariaților prin organele parteneriatului social, în funcție de posibilitățile economico-financiare, reexaminate nu mai rar de o dată pe an.

Ministerul Afacerilor interne consideră oportună operarea acestor modificări, dat fiind faptul că, urmare a amendamentelor la art. 14 din Legea salarizării, potrivit căruia, salariul tarifar pentru categoria 1 de calificare se stabilește în sectorul real în mărime cel puțin egală sau care depășește cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

În prezent, p. 3. 1 din Regulament stipulează că sporul pentru vechime în muncă se acordă şi angajaţilor din întreprinderile de stat subordonate MAI, Ministerului Apărării, Instituţiilor Penitenciare ale Ministerului Justiţiei şi SIS – aceasta fiind o obligaţie. Potrivit Regulamentului în cauză, sporul pentru vechime în muncă se acordă în cuantum de minim 10% pentru 2 ani şi maxim 30% din salariu de bază pentru o vechime de peste 20 ani. În acelaşi timp, punctul 13 din Hotărârea de Guvern nr. 743 din 11 iunie 2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din autorităţile cu autonomie financiară prevede că sporul pentru vechime în muncă poate fi stabilit în cuantum de minim 5% pentru 3 ani de activitate şi maxim 40% pentru vechime de peste 20 de ani. Astfel, odată cu modificarea respectivă, sporul va constitui un drept şi va putea fi stabilit acestor categorii de angajaţi prin contracte colective la nivel de unitate, la decizia reprezentanţilor angajatorului şi salariaţilor, în funcţie de posibilităţile economice financiare ale entităţilor, nemaifiind o obligativitate, a precizat Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan.

În proiect se menţionează că lacunele existente duc la creşterea fluxului cadrelor tinere, ceea ce constituie o problemă majoră activitatea instituţiilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.