01
11 2019
1006

Stabilirea procedurilor unice de evidență a ECC

În cererea pentru înregistrarea /modificarea unor date şi/sau radierea din evidenţă a dispozitive electronice (anexa nr.5) la Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, pe lângă adresa unități structurale, cum se indică în prezent, se vor mai nota ID dispozitivului și sistemul de plăți. Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultări publice proiectul Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control. Proiectul are drept scop eficientizarea administrării fiscale și stabilirea procedurilor unice de evidență a echipamentelor de casă și de control și vine cu modificări în anexa nr.1 și anexa nr. 5 la Regulament. Astfel, în anexa nr. 5, pentru înregistrarea dispozitivelor electronice entitatea va prezenta următoarele documente: • copia de pe documentul ce atesta procurarea dispozitivului electronic (declaraţia vamală şi/sau factura fiscală) • copia contractului cu sistemul de plaţi • document de confirmare al numărului unic de identificare al dispozitivului electronic în sistemul de plăti, eliberat de prestatorul serviciilor de plată • copia documentului fiscal eliberat de dispozitivul electronic (se prezintă după programarea în dispozitivul electronic a numărului de înregistrare atribuit de subdiviziunea SFS, nu mai târziu de 7 zile de la data înregistrării). Pentru modificarea unor date şi/sau radierea dispozitivelor electronice se va bifa prezentarea cartelei de înregistrare a ECC. Totodată, în această anexă, precum și în anexa nr.1, solicitantul va semna că declară, pe proprie răspundere, despre veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, precum şi despre cunoașterea prevederilor actelor legislative şi normative ce reglementează domeniul ECC. Documentul poate fi consultat până la 12 noiembrie 2019. Propunerile pot fi expediate la adresa irina.reahovscaia@sfs.md. Notă: reamintim contribuabililor despre obligația de a se conforma prevederilor legale prin modificarea orei la ECC la ora de iarnă, până la 20 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.