31
07 2017
14396

Statul va garanta 50% din soldul creditului pentru „Prima casă”

Programul „Prima Casă” a fost susținut de Guvern, iar Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) va fi delegată să emită garanții în numele și din contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unei locuințe în cadrul Programului, în limitele plafoanelor aprobate anual pentru acest scop. Programul „Prima casă” are drept scop asigurarea condițiilor pentru facilitarea persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea creditelor ipotecare, în special pentru familiile tinere. Programe similare au fost implementate în mai multe țări, noi ne-am inspirat, în mare parte din experiența României, unde programul se bucură de mare succes, a relatat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu. Statul va garanta băncilor finanțatoare 50% din soldul creditului ipotecar , iar aceasta va permite băncilor să perceapă prima rată de 10%, a mai adăugat ministrul. Proiectul conține condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cele trei părți implicate – beneficiarul, banca și Programul. Astfel, beneficiarii Programului „Prima casă” vor corespunde următoarelor criterii: • vârsta până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar; • cetățean al Republicii Moldova, angajat care dispune de venituri din surse oficiale; • nu deține în proprietate exclusivă sau comună cu soțul/soția o locuință și nu are în derulare un credit ipotecar pentru achiziționarea locuinței; • plata lunară achitată de către beneficiar nu va depăși 50 % din veniturile oficiale salariale nete cumulative ale familiei beneficiarului Programului • beneficiarul întrunește, în funcţie de politica băncii, alte condiții specifice prevăzute de normele interne de creditare și principiile de management al riscurilor ale băncilor finanțatoare. • se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobândirii în proprietate, cu excepția cazului de achitare deplină a datoriei pe credit, care include suma principală, dobânda și comisioanele aferente. Condițiile Programului de stat „Prima casă” sunt: • plafonul maxim al prețului de achiziție a locuinței – 1,0 mil. de lei; • participația proprie inițială a beneficiarului Programului este de cel puțin 10 % din prețul de achiziție a locuinței; • termenul creditului va fi de până la 25 de ani, dar nu va depăși vârsta de pensionare a beneficiarului, stabilită de legislația în vigoare; • unitatea monetară de creditare: lei moldovenești; • creditul va fi rambursat integral până la momentul expirării contractului de credit, cu posibilitatea achitării anticipate, fără achitarea de către beneficiar a comisioanelor pentru această situație; • constituirea ipotecii asupra locuinței achiziționate în cadrul Programului: 50 % din prețul de achiziție a locuinței în favoarea băncii și 50 % din prețul de achiziție a locuinței în favoarea statului. De la banca finanțatoare se solicită: • participarea voluntară • volumul total al creditelor acordate de bănci în cadrul Programului de stat „Prima casă” va fi monitorizat de către ODIMM și comunicat băncilor • solicitarea achitării mijloacelor în baza garanției acordate de stat se va face numai în condițiile în care beneficiarul nu-și onorează plata sumei principale și a dobânzilor în decurs de peste 91 de zile consecutiv; • prezentarea Băncii Naționale a Moldovei a informației privind creditele imobiliare neperformante, iar BNM va publica pe pagina sa web informația respectivă în formă agregată pe sistemul bancar. Referitor la procedura de solicitare a creditului, în proiect se menţionează că, după recepționarea solicitării de credit din partea băncii, ODIMM, în termen de 5 zile lucrătoare, va informa banca dacă solicitarea a fost aprobată sau nu. ODIMM va menține o bază de date cu privire la creditele ipotecare garantate de stat și va atribui un număr de înregistrare a acestora, informând banca în acest sens. Prin implementarea Programului se urămărește crearea condițiilor optime pentru creșterea termenului de scadență a creditelor ipotecare, reducerea migrației în rândul tinerilor, creşterea ratei de angajări oficiale în economia națională, dar și creșterea transparenței tranzacțiilor imobiliare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.