05
02 2018
4348

Structura și formatul rapoartelor BASS în sectorul public

Prin Ordinul nr.5 din 10 ianuarie curent al Ministerului Finanțelor au fost aprobate noile formulare ale Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora în sectorul public. Conform modificărilor operate în Ordinul nr.38 din 17 februarie 2017, anexa nr.1 ce include structura și formatul rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat este substituită și prevede, că aceasta va conține opt formulare ale rapoartelor, care se vor modifica conform anexelor la Legile privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat anuale. Astfel, formularul nr.1 CNAS este Raportul privind executarea indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat. Raportul privind executarea subprogramelor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat este prezentat în formularul nr.2 CNAS. Modificări au fost introduse și în conținutul formularelor. Astfel, în Raportul privind executarea subprogramelor de cheltuieli ale BASS, au fost modificate alin. 12,13 și 14. Din 10 ianuarie la compartimentul “Executat” în col. 8 se reflectă executarea la total a cheltuielilor pe subprogramele finanţate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi din mijloacele bugetului de stat. În col. 9 se va reflecta executarea cheltuielilor pe subprogramele finanţate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în col. 10 - executarea cheltuielilor pe subprogramele finanţate din mijloacele bugetului de stat. Cel de-al treilea formular CNAS este Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice. Modificarea formularului nr.3, alin. 8, indică că în col. 5 “Executat anul curent” va reflecta tranzacţiile de intrări/ ieşiri pe conturile CNAS. La partea de venituri şi cheltuieli, plăţile efectuate de către angajator la locul de muncă din contul contribuţiilor datorate se includ pentru ultima lună a perioadei de raportare în sumă scontată. Formularul nr.4 CNAS este Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat. În acest formular a fost completat p. 8 cu prevederi că la partea de cheltuieli se reflectă tranzacțiile anului curent, iar restituirile de cheltuieli din anii precedenți se reflectă la surse de finanțare. Un alt formular, nr.4.1 CNAS, este Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli și active nefinanciare, de asemenea vine cu precizări care prevăd că la partea de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se reflectă şi plățile efectuate la locul de muncă (p.8). Raportul privind îndeplinirea planului de contingente, beneficiarii plăților și mărimea acestor plăţi din bugetul asigurărilor sociale de stat va fi prezentat conform formularului nr.5 CNAS, iar conform formularului nr.6 CNAS se va prezenta Raportul privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat. De asemenea, formularul nr.7 CNAS este prevăzut pentru Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli a prestațiilor sociale. Modul de întocmire a Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.2 CNAS), care a fost an.3 la ordinului nr.38, este substituit cu an.2 şi include Componența rapoartelor ce se prezintă la Guvern, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe semestrul I, 9 luni și anual. Detaliat componența rapoartelor, dar și formularele acestora, pot fi consultate în Monitorul Oficial (nr.33-39) din 2 februarie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.