08
11 2018
1634

Taxă de declarare voluntară a mijloacelor bănești se majorează de la 3% la 6% din suma declarată

Cota taxei de declarare voluntară a mijloacelor băneşti în condițiile Legii nr.180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală din 26 iulie 2018 se va majora de la 3% la 6%. În ședința Legislativului de astăzi, 8 noiembrie 2018, a fost examinat și aprobat în două lecturi proiectul de lege ce vine cu precizări şi completări la Legea nr.180. Autorii proiectului consideră că, pentru evitarea unor interpretări duale despre scopul final al legii, care conform notei informative la proiect, ”este unul strict economic şi nici într-un caz nu poate fi folosit de demnitari sau funcţionari publici pentru eschivare de răspundere”. Proiectul prevede că nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor, persoanele care au fost sau sunt subiecţi ai Legii nr.133, membrii familiei acestora şi membrii familiilor celorlalţi subiecţi prevăzuţi de lege. Unul din autorii proiectului a declarant în ședința plenară că astfel de sub incidența acestei legi vor fi excluși peste 100 mii de funcționari publici. Legea nr. 180 va fi completată cu prevederea că subiectul declarării voluntare este obligat să declare toate bunurile care anterior au fost înregistrate juridic pe numele unei alte persoane, au fost declarate la valori diminuate sau care nu au fost declarate, pentru a beneficia de garanţiile oferite de lege, iar în cazul în care se va stabili că subiectul declarării voluntare nu a declarat toate bunurile pasibile declarării, garanţiile prevăzute la art.11 din Legea nr. 180 nu se vor aplica faţă de bunurile declarate. fiind aplicate prevederile legislaţiei în modul general stabilit. În scopul responsabilizării subiecţilor de stimulare fiscală, scutirea de controale fiscale nu se va aplica în cazul contribuabililor asupra cărora, începând cu 1 ianuarie 2019, a fost constatat prin decizie definitivă a instanţei judecătoreşti evaziune fiscală prin includerea intenţionată în documentele contabile, fiscale sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile. Tot aici vor fi luate în calcul activitățile ce nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenţionată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale sau financiare, dar care nu au fost înlăturate conform prescripţiei organului de control, în funcție de mărimea sumei cumulative a impozitului sau taxei prevăzute de Codul fiscal, contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii sau primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente în mărimile stabilite de lege. Totodată, în Lege este inclusă prevederea că subiectul declarării voluntare îşi asumă pe propria răspundere că falsul în declaraţia prealabilă cu privire la declararea voluntară sau în notificarea cu privire 1a declararea voluntară a bunurilor este pasibilă de răspundere penală. Reieșind din modificările și completările aprobate, se vor completa şi modelele de declaraţii şi chestionare relevante procesului de declarare voluntară şi stimulare fiscală. Conform proiectului, modificările vor fi puse în aplicare din momentul publicării legii în Monitorul Oficial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.