11
01 2020
3446

Taxarea inversă în Declarația privind TVA

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA va fi modificat, ținând cont de recentele intervenții în Codul fiscal pentru anul 2020. Astfel, atât în formularul Declarației, cât și în modul de completare a acestuia va fi inclusă noțiunea de „taxare inversă”, care reglementează calcularea și plata TVA la buget de către cumpărător în cazul vânzării bunului de către agentul economic insolvabil (vânzător) unui alt agent economic (cumpărător), acesta având și dreptul la deducere. Astfel, prin intermediul introducerii principiului taxării inverse se urmărește evitarea prejudicierii bugetului, suma TVA fiind transferată prioritar. Proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA este propus pentru consultări publice de autoritatea fiscală. Totodată, documentul prevede includerea noțiunii de valoarea achitată sau care urmează a fi achitată pentru serviciile de import. Astfel, în Modul de completare a Declarației va fi prevăzut expres că, în subboxa 7.1, se va indica valoarea achitată sau care urmează a fi achitată la procurarea proprietății specificate în art. 95 alin. (1), lit. e) și f) din Codul fiscal. Pentru proprietățile gajate, ipotecate și sechestrate specificate la articolul indicat supra valoarea achitată sau care urmează a fi achitată se va indica începând cu 1 ianuarie 2021. Documentul conține unele modificări de ordin redacțional. Proiectul ordinului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.