Știri

Taxe pentru taxi. Un nou formular tipizat

Începând cu 1 octombrie 2018, urmează a fi aplicat un regim special de impunere pentru angajații conducători auto din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, care este reglementat de art. 881 din Codul fiscal (CF). Potrivit prevederilor, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, care plătesc conducătorului auto angajat (ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi) salariu, sunt obligați să calculeze și să achite la buget un impozit pe venit în mărime fixă de 500 de lei lunar din venitul ce nu depășește 10 mii lei pe lună pentru fiecare angajat. Suma venitului lunar ce depășește limita stabilită de 10 mii de lei se supune impozitării, prin aplicarea regimului fiscal general prevăzut la art.88 din CF, începând cu primul leu al depășirii, cu aplicarea cotelor de impozitare stabilite la art.15 din CF. În Monitorul Oficial din 21 septembrie Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 154 din 12 septembrie 2018 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi. Ordinul publicat în Monitorul Oficial conține și Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formei TAXI18. Astfel, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi vor prezenta TAXI18 Serviciului Fiscal de Stat lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune. În cazul angajării persoanelor în perioada de după data prezentării Dării de seamă până la finele lunii în care aceasta a fost prezentată, angajatorii sunt obligați să prezinte suplimentar, în ziua angajării, Darea de seamă menționată cu declararea obligației aferente impozitului pe venit și a contribuțiilor calculate proporțional zilelor rămase până la finele lunii și Darea de seamă suplimentară privind obligația lunară a acestor plăți pentru luna de gestiune următoare celei în care a fost angajat, pentru fiecare persoană angajată. Totodată, pentru perioadele de până la 1 octombrie 2018 declarațiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează impozitul pe venit reținut din salarii, alte venituri impozabile și contribuțiile aferente urmează a fi prezentate potrivit formularelor tipizate valabile până la data menționată organelor care au administrat aceste declarații. Documentul mai prevede că, dacă, în urma controlului fiscal, au fost calculate suplimentar contribuții de asigurări sociale sau a fost micșorată suma acestora, contribuabilul care este obligat să prezinte Darea de seamă bifează câmpul „După controlul fiscal”, prin care modifică indicatorii doar din rândurile angajaților pentru care obligația a fost modificată. În același timp, în scopul atribuirii sau anulării statutului de asigurat la sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală angajatorii prezintă pentru angajați informația conform tab.2 din Forma IPC18 în modul general stabilit. Plățile salariale achitate în folosul angajaților în mărime de până la 10 mii lei per lună se declară anual Serviciului Fiscal de Stat, prin Nota de informare (forma IALS 18) la codul sursei de plată „TAXI”. Plățile salariale care depășesc suma de 10 mii lei se declară lunar prin Forma IPC18 și, respectiv, anual, prin Nota de informare (forma IALS18) la codul sursei de plată „SAL”. Prima perioadă de gestiune, pentru care se va aplica raportarea obligațiilor aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurare socială de stat obligatorii calculate conform formularului TAXI18, este luna octombrie 2018, termenul de prezentare pentru care este 25 septembrie 2018.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

4543 vizualizări

Data publicării:

24 Septembrie /2018 08:00

2 comentarii

icon

S.C. CREATOR-IU.BORS S.R.L.

27 Septembrie /2018 11:19

Buna ziua!
Ma intereseaza: Contributiile la Fondul Social (18% sau 23%) din contul angajatorului (Patronului) si Contributiile de Asigurari Medicale din contul patronului (4.5%) ramin in vigoare? Pentru categoriile de angajati conducător auto (ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi), trebuie calculate si virate in continuare la bugetele corespunzatoare? Daca da atunci baza de calcul, pentru contributiile enumerate mai sus, ramine salariul lunar calculat la entitatea angajator, sau plafonul minim de 10000 MDL?

Marina Damaschin

27 Septembrie /2018 15:24

icon

S.C. CREATOR-IU.BORS S.R.L.

Bună ziua, informația solicitată de Dvs a fost plasată anterior pe site în acest articol: https://monitorul.fisc.md/editorial/reforma-fiscala-ce-prevede-proiectul.html

și anume:...Impozitarea angajaților din transportul auto în regim de taxi
Impozitarea angajaților din transportul auto în regim de taxi

Codul fiscal va fi completat cu un articol nou — 881, ce va reglementa impozitarea plăților salariale ale angajaților din domeniul de transport auto de călători în regim de taxi.

Astfel, se propune instituirea unui regim special de aplicare a impozitului pe venit din salariu pentru aceste persoane, în scopul conformării fiscale în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi.

Regimul special presupune înlocuirea cotei standard a contribuțiilor de asigurări sociale – 23% de la fondul de retribuire a muncii a persoanei fizice + 6% din suma venitului calculate pentru achitarea acestei persoane, cu o contribuție în mărime fixă de 702 lei lunar (1/12 din suma fixă).

Totodată, se va înlocui cota standard a primelor de asigurare medicală (4,5% la fondul de retribuire a muncii + 4,5 din suma venitului îndreptat spre achitare) cu o primă în mărime fixă de 338 lei lunar (1/12 din suma fixă)

De asemenea, se mai propune ca, prin derogare de la prevederile art 15 și art.88, angajatorii din domeniul de transport auto de călători în regim de taxi care plătesc angajatului salariu să fie obligați să calculeze și să achite un impozit pe venit în mărime fixă de 500 lei lunar pentru fiecare angajat, din venitul ce nu depășește 10 mii lei per lună.

Totodată, suma venitului lunar ce va depăși limita stabilită, se va supune impozitării prin aplicarea regimului fiscal general, începând cu primul leu al depășirii, cu aplicarea cotelor de impozitare.

Dacă persoana fizică angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport în regim de taxi cumulează două funcții la una și aceiași entitate din domeniul de transport auto de călători în regim de taxi, veniturile de la altă activitate de vor impozita în modul general stabilit.

Pentru angajații după perioada de raportare, impozitul se va achita până la finele lunii de gestiune, proporţional pentru perioada dintre raportări și integral pentru următoarea lună. În cazul eliberării din serviciu a angajaților pe parcursul lunii de gestiune, impozitul achitat nu se restituie și nu se trece în contul altor impozite și taxe.

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon