14
07 2021
1156

Termen de prescripție expirat. SFS a anulat sumele achitate în plus

Sumele plătite în plus de către 15730 de contribuabili sunt anulate prin prescripție în anul curent, fiind aplicate prevederile art.266 alin (3) din Codul fiscal. Amintim, acesta stabilește că sumele plătite în plus şi cele care urmează a fi restituite, care nu au fost solicitate în termenul prevăzut, se anulează în modul stabilit de Guvern. Lista contribuabililor a fost făcută publică de Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit datelor, cea mai mare sumă anulată constituie 804 mii lei.
 
Reamintim, potrivit prevederilor art.266 alin. (1) din CF, cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei lor.
 
Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani nu mai este valabilă, iar în acest caz nu se va efectua nici o compensare ori restituire. În același timp, conform alin. (2) al aceluiași articol, SFS poate repune în termen şi accepta cererea de compensare şi/sau de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, dacă contribuabilul prezintă dovezi privind imposibilitatea respectării termenului de prescripţie prevăzut.
 
În acest sens, SFS recomandă contribuabililor să monitorizeze permanent situația fiscală, având la bază informația disponibilă din SIA Contul curent al contribuabilului sau să se adreseze, după caz, la subdiviziunea SFS  în a cărei rază de activitate se află sediul (domiciliul) acestora, pentru a obține informații relevante sau pentru a solicita în termenul legal compensarea ori restituirea sumelor achitate în plus, în vederea evitării survenirii termenului de prescripție, având drept consecință anularea acestora, potrivit cadrului de reglementare în vigoare.
 
Suma plătită în plus reprezintă suma plătită ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) și/sau amendă prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decât cel prevăzut în conformitate cu legislația fiscală.
 
Despre inițierea procedurii de anulare a sumelor plătite în plus cu termenul de prescripție expirat SFS a anunțat în luna martie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.