23
04 2018
1352

Termenul de prescripție de trei ani pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nu se modifică

Guvernul nu a susținut o inițiativă legislativă prin care se propune micșorarea de la 3 ani până la un an bugetar a termenului de prescripție extinctivă pentru stingerea restanţelor la plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, a penalităților aferente acestora și pentru anularea sumelor plătite în plus înregistrate. Hotărârea cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 17 alin. (4) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 aprilie curent. Guvernul menționează că, din punct de vedere conceptual, reducerea termenului în cauză va duce la scăderea nivelului de recuperare a restanțelor la plata primelor, precum și a încasării penalităților și sancțiunilor financiare. Eventual, reducerea termenului de prescripție poate crea condiții în care populația ar tergiversa intenționat achitarea primelor de asigurare obligatorie și, prin urmare, ar fi diminuate resursele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Totodată, soluția normativă propusă va afecta procedura de anulare a sumelor plătite în plus, de care beneficiază persoana asigurată, se spune în avizul Guvernului. Guvernul mai susține că stabilirea termenului de prescripție valabil numai pentru „anul bugetar curent” va duce la imposibilitatea identificării pe parcursul anului bugetar curent a persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual, precum și va spori creșterea riscului de micșorare a gradului de încadrare a populației în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală, dat fiind faptul că pentru aceste persoane, termenul de 183 de zile de absență din țară este cumulativ și poate fi stabilit doar la începutul anului următor de gestiune. Termenul de trei ani a fost inclus în Lege în vederea stabilirii unui termen unic de prescripție pentru înaintarea pretențiilor față de persoanele fizice și juridice obligate prin lege să achite primele de asigurare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.