15
12 2018
1022

Termenul pentru declararea voluntară este extins

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.302 pentru modificarea unor acte legislative din 30 noiembrie 2018, prin care sunt extinse termenele de declarare voluntară ale subiecților stabiliți în Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Amintim că Legea a fost pusă în aplicare din 17 august 2018, iar ulterior acest act legislativ a suferit modificări ce țin de mărimea cotelor taxei pentru declararea voluntară. Astfel, cu o lună (de la 1 februarie 2019 la 1 martie 2019) este transferat termenul pentru: • prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat a notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, cu anexarea la originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfârșitul zilei de 10 decembrie 2018 (aici termenul a fos înlocuit cu 15 februarie 2019), a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară; • înregistrarea contractelor de vânzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport, valorilor mobiliare, cotelor-părți din întreprinderi, conform legislației; • achitarea la bugetul de stat, prin intermediul băncii, a taxei de declarare voluntară în mărime de 3% (taxa a fost majorată recent la 6 % pentru declararea banilor) din valoarea tranzacției de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/ mijloacelor de transport, din valoarea tranzacției de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare, din valoarea tranzacției de vânzare-cumpărare a cotelor-părți din întreprinderi, din diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare și a mijloacelor de transport; • prezentarea la Agenția Servicii Publice a copiei autentificate notarial a raportului de reevaluare a bunurilor, întocmit de un evaluator autorizat, pentru înregistrarea în registrele publice a modificării valorii bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport reevaluate; • perioadei în care bunurile se consideră declarate voluntar • încheierea declarării voluntare a bunurilor. Cu două luni (de la 10 decembrie 2018 până la 15 februarie 2019) este extins termenul pentru: • prezentarea la bancă a cererii cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești, conform anexei nr. 1, pentru depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare) din bancă și depune (transferă) mijloacele bănești a căror sumă este indicată în cerere în contul (conturile) specificat/e; • existența în contul bancar (conturile bancare) a mijloacelor bănești declarate voluntar. Totodată, cu trei luni (de la 1 noiembrie 2018 până la 1 februarie 2019) este prelungit termenul pentru: • prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat a declarației prealabile cu privire la declararea voluntară conform anexei nr. 2 pentru bunurile imobiliare/mijloacele de transport, pentru valorile mobiliare, pentru cotele-părţi din întreprinderi și pentru diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare și a mijloacelor de transport.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.