Știri

Trei companii fiduciare au pierdut registrele clienţilor

Guvernul a susținut proiectul de hotărâre înaintat de Comisia Națională a Pieței Financiare ce conține modificări și completări la Legea privind piața de capital. Aceasta va fi completată cu două articole noi prin care se vor reglementa încetarea activității pe piața de capital a administartorilor fiduciari, precum și mecanismul de compensare a clienților fiduciari. Vicepreședintele Consiliului de Administrație a CNPF, Nina Dosca, a menționat că necesitatea elaborării proiectului a survenit din cauza că, timp de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii privind piaţa de capital, companiile fiduciare urmau să transmită în deținere reală valorile mobiliare aflate în portofoliu, însă la trei dintre acestea nu s-a finalizat procesul din motivul că s-au pierdut registrele clienților companiilor. În proiectul dat este prevăzut mecanismul de înstrăinare a tuturor activelor care sunt deținute în portofoliu de aceste companii fiduciare – circa 560, iar clienți – circa 380 mii. De rând cu mecanismul de înstrăinare a activelor este prevăzut și instrumentul de compensare a investițiilor care au fost efectuate de către deținătorii bonurilor patrimoniale, a afirmat reprezentantul CNPF. Conform prevederilor, valorile mobiliare sau părțile sociale, aflate în administrare fiduciară la administratorii fiduciari care nu au fost transmise în deținere reală din motivul lipsei informației din registrele clienților, vor fi expuse la vânzare, prin derogare de la art.147 al legii menționate. Activele vor fi expuse la vânzare în cadrul licitațiilor cu strigare organizate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, precum și în cadrul ofertelor publice de preluare. Cât privește prețul initial, acesta va fi cel puțin egal cu cea mai mare valoare dintre valoarea nominală și valoarea activelor nete ce revine la o acțiune, conform ultimei situaţii financiare anuale prezentate Serviciului Situaţiilor Financiare şi confirmate prin raportul auditorului sau, după caz, al comisiei de cenzori. În același timp, în cazul în care, după mai multe reevaluări și încercări de vânzare, prețul a atins limita de 10% din valoarea nominală, valorile mobiliare vor fi vândute fără anunțul prețului initial, iar mijloacele bănești acumulate vor fi plasate în valori mobiliare de stat sau la conturi de depozit în băncile comerciale care corespund criteriilor stabilite de Comisia Națională și care vor oferi cele mai bune condiții. Dacă pachetele de acțiuni și părțile sociale nu vor fi înstrăinate, valoarea lor va fi stabilită la zero și vor fi transmise societății emitente ca acțiuni de tezaur sau capital retras pe parcursul a 3 luni după aprobarea de către CNPF a raportului de lichidare și a proiectului de repartizare a activelor conform prevederilor prezentei legi. Proiectul prevede că, în cazul în care, în perioada de înstrăinare a activelor, va fi restabilită informația din registrele clienților, administratorii fiduciari vor iniția repartizarea mijloacelor bănești către clienții lor, proporțional cu mărimea valorilor mobiliare deținute de fiecare client, în termen de cel mult 3 luni după aprobarea de către Comisia Națională a raportului de lichidare și a proiectului de repartizare a activelor. De asemenea, Legea va fi completată cu un articol ce stipulează compensarea clienților administratorilor fiduciari din contul Fondului de compensare a investitorilor, însă acest lucru se va realiza doar în cazul clienților participanților profesioniști care au deținut licențe pentru activitatea de administrare fiduciară a investițiilor mobiliare și care, din motivul lipsei informației din registrele clienților, nu au transmis în deținere reală activele clienților lor în termenul stabilit. Proiectul mai prevede că Fondul asigură achitarea compensațiilor în termen de cel mult o lună de la data începerii achitărilor.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1188 vizualizări

Data publicării:

15 Ianuarie /2018 12:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon