08
06 2017
1135

Un nou act de sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Autoritățile propun un nou document ce conține măsuri de asigurare a accesibilității persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială. Motivul este că, în rezultatul analizei modului de realizare a Planului de acțiuni anterior, au fost evidențiate probleme și atitudini diverse față de problema vizată. De asemenea, este necesară sistematizarea și concretizarea rezervelor administrative neutilizate de către autoritățile publice locale, care se referă la realizarea Planului de acțiuni, cu stabilirea obligațiunilor participanților la procesul decisiv. Conform notei de fundamentare a propectului, planul de acțiuni adresat APC și APL prevede activități administrativ - organizatorice de conlucrare cu agenții economici ce activează în localitățile administrate și în instituțiile domeniului gestionat, ceea ce nu necesită alocări din buget, iar impactul implementării acțiunilor planificate asupra activității de întreprinzător, referitor la costurile suportate în procesul de realizare al măsurilor de asigurare a accesibilității persoanelor cu dizabilități la obiectele noi și la cele ce urmează de a fi reparate sau reconstruite este practic nul, comparativ efectului social – uman. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a elaborat Planul de acțiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilității persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială pe perioada anilor 2017-2020, dat fiind faptul că termenii de realizare a Planului în vigoare au fost consumați și a apărut necesitatea elaborării unui plan actualizat. Menționăm că, majoritatea acțiunilor planului sunt prevăzute în Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și sunt orientate spre respectarea cerințelor documentelor normative în construcții la realizarea obiectelor infrastructurii sociale. Proiectul planului de acțiuni ce ţin de asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială prevede extinderea responsabilităților autorităților administrației publice locale și centrale, stabilind pentru fiecare acțiune sarcini și termeni de realizare concreți. Astfel, printre cele mai importante măsuri ce vor spori accesibilitatea persoanelor respective la infrastructura socială, incluse în Plan, menționăm:
 • Inventarierea instituțiilor publice și clădirilor de menire social-culturală existente, rețelelor stradale și căilor pietonale situate pe teritoriile administrate și aflate în subordonare administrativă cu privire la adaptarea acestora la necesitățile persoanelor cu dizabilități
 • Elaborarea, aprobarea și implementarea Planurilor de acțiuni la nivel local și central- departamental privind accesibilitatea la infrastructura social-economică
 • Elaborarea Curricularului pentru specialitatea ,,Arhitectura” din cadrul instituțiilor de învățământ superior, privind proiectarea obiectelor cu respectarea condițiilor de accesibilitate sau acomodare rezonabilă la infrastructura socială a persoanelor cu dizabilități
 • Consolidarea capacităților societății arhitecturale, persoanelor fizice atestate și juridice licențiate în domeniul proiectării,verificării și expertizării documentației de proiect, în vederea respectării cerințelor documentelor
 • normative tehnice cu privire la asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială.
 • Întocmirea listelor obiectelor destinate recepției finale, schimbării destinației, în care va fi necesară includerea în componența comisiilor de recepție a reprezentanților organizațiilor non-guvernamentale a persoanelor cu dizabilități
 • Activitatea grupului de lucru în vederea consolidării capacităților administrației publice locale în scopul realizării Planului de acțiuni pe perioada anilor 2017-2020
 • Elaborarea recomandărilor privind utilizarea limbajului mimico-gestual în sistemul informațional
 • Organizarea și desfășurarea, cursurilor de instruire,seminarelor tematice cu participarea reprezentanților autorităților administrației publice locale, persoanelor fizice atestate și juridice licențiate în domeniul proiectării,verificării și expertizării documentației de proiect
 • Planificarea festivităților cu programarea activităților accesibile pentru participarea și atragerea în concursuri și jocuri creative a persoanelor cu probleme fizice
 • Elaborarea ghidurilor privind principiile prestării serviciilor publice cu includerea cerințelor accesibilității în sistemul de prestare a serviciilor publice.
Printre autoritățile responsabile de acțiunile enumerate sunt: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Ministerul Economiei, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități autoritățile administrației publice locale etc. Planul de acțiuni mai prevede activități administrativ - organizatorice de conlucrare cu agenții economici care activează în localitățile administrate și în instituțiile domeniului gestionat, care nu necesită alocări din buget. Documentul este expus spre consutări până la data de 16 iunie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.