Știri

Un nou Regulament pentru raportarea activității de audit intern

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern, care va substitui Regulamentul privind raportarea activității de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul MF nr.113/2011. Documentul propus spre consultare stabilește forma, modul și termenele de prezentare a Raportului cu privire la activitatea de audit. Prevederile actului se vor aplica de subdiviziunile specializate din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor publice, precum și al autorităților/instituțiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public național. În același timp, acesta nu va fi aplicat de către subdiviziunile de audit intern din cadrul entităților publice care se subordonează direct Parlamentului. Elaborarea proiectului reprezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligație asumată de țara noastră în conformitate cu Acordul de asociere. Regulamentul va permite obținerea unei imagini ample cu privire la activitatea de audit în sectorul public, precum și va facilita identificarea aspectelor care necesită o abordare sistematică de îmbunătățire, se spune în nota documentului. Raportul se întocmește anual, până la 20 februarie, de către conducătorul subdiviziunii de audit intern sau de către persoana care îi exercită atribuțiile. Acesta conține șapte compartimente: • informații generale (se vor nota denumirea entității, numărul entităților subordonate, data completării etc.) • cadrul organizațional al subdiviziunii de audit intern (pentru prezentarea informațiilor privind statutul subdiviziunii de audit intern, structura și poziția ierarhică a subdiviziunii, aplicarea cadrului normativ aferent organizării subdiviziunii de audit intern) • independența și obiectivitatea (se va reflecta informația privind asigurarea principiilor de independență și obiectivitate în realizarea activității de audit intern) • competența (informații ce țin de experiența de lucru, cunoștințe, competențe necesare pentru exercitarea activității de audit intern) • realizarea activității de audit intern (compartiment destinat informațiilor aferente modului de planificare, desfășurare și raportare a activității de audit intern, precum și cu privire la realizarea recomandărilor acestuia) • asigurarea calității activității de audit intern (informații despre măsurile de monitorizare și evaluarea eficacității activității de audit) • performanța generală a activității de audit intern (prezentarea nivelului de realizare a indicatorilor-cheie, care reflectă performanța realizată în domeniul auditului). În același timp, Ministerul Finanțelor poate solicita suplimentar la Raport și alte informații adiționale. Raportul se elaborează în limba de stat, în format electronic și se imprimă pe suport de hârtie în 2 exemplare, unul dintre care este transmis Ministerului Finanțelor, anual, până la 1 martie, iar al doilea va fi păstrat la subdiviziune, într-un dosar separat. Totodată, raportul se va transmite Ministerului și în format electronic. Reamintim că săptămâna trecută Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1677 vizualizări

Data publicării:

26 Noiembrie /2019 14:31

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon