Sectorul justiției

Unde şi cum poţi achita prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă

Compania Națională de Asigurări în Medicină informează despre modalitatea de achitare a primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă. Achitarea primei de asigurare cu reduceri de 75% şi 60% Dacă sunteţi proprietar de teren cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, şi nu vă încadraţi în categoria de persoane cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionari şi nu sunteţi concomitent avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, expert judiciar, interpret, traducător, administrator autorizat, titular de patentă de întreprinzător, fondator de întreprindere individuală, arendaş sau arendator, persoană fizică care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor: 1. Vă adresaţi la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Datele de contact le găsiţi aici. 2. Prezentaţi buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categoriile sus-menţionate. 3. Primiţi fişa de plată, unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare. 4. Cu fişa de plată efectuaţi achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poştal. 5. Pentru a fi activat statutul de persoana asigurată, prezentaţi dovada de plată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Până în data de 1 aprilie beneficiază de reduceri de 75% proprietarii de teren cu destinaţie agricolă. Până în data de 1 aprilie beneficiază de reduceri de 60% persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor. Achitarea primei de asigurare cu reduceri de 50% Dacă sunteţi fondator de întreprindere individuală, arendaş, arendator, titular de patentă de întreprinzător, cetăţean străin cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova sau nu sunteţi persoană angajată şi nici asigurată de Guvern, achitaţi prima cu reduceri de 50% prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay. În serviciul respectiv aveţi mai multe posibilităţi de achitare, şi anume: cu card bancar, prin internet banking, la terminalele de plată şi la ghişeele băncilor comerciale şi ale oficiilor poştale. La ghişeele băncilor comerciale şi ale oficiilor poştale prezentaţi doar actul de identitate. Doritorii de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu cardul bancar sau de pe dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze serviciul MPay, să introducă IDNP-ul, codul de verificare, după care să urmeze paşii necesari, în funcţie de modalitatea de achitare. Menţionăm că şi cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare pot achita prima de asigurare prin MPay. În cazul plăţii prin serviciul MPay nu e nevoie de prezentat dovada achitării la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Achitarea primei de asigurare în mărime integrală Dacă sunteţi mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpret, traducător sau administrator autorizat, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajat, care a obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege: 1. Vă adresaţi la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. 2. Prezentaţi buletinul de identitate şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categoriile sus-menţionate. 3. Primiţi fişa de plată, unde este indicat contul bancar şi suma spre achitare. 4. Cu fişa de plată efectuaţi achitarea la orice bancă comercială sau oficiu poştal. 5. Prezentaţi dovada de plată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Datele de contact Notă: Persoanele obligate să se asigure în mod individual au opţiunea de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi prin transfer bancar. Pentru a afla contul bancar, apelaţi serviciul telefonic al CNAM (tel.: 0 800 99999) sau Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Totodată, puteţi genera codul IBAN de sine stătător, urmând linkul şi folosind codul ECO 122200, conform următoarelor date bancare: Beneficiar: Ministerul Finanţelor Codul fiscal: 1006601000037 Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat După achitare, prezentaţi Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM dovada de plată şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categoriile de plătitori ai primelor de asigurare în sumă fixă.

via | www.cnam.md

Instituții:

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a RM | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1659 vizualizări

Data publicării:

28 Martie /2019 11:00

Domeniu:

Noutăți | Asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Etichete:

CNAM | prima AOAM | proprietar | achitare | activitate independenta

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon