17
12 2018
1218

Unele indemnizații se vor stabili de către angajator

Ajutorul de deces, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, indemnizațiile de maternitate și cele de paternitate în cazul angajaţilor a căror identitate şi calitate este protejată de stat, se vor stabili de către angajator. Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre ce conține modificări în mai multe acte normative: • Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă • Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii Regulamentul privind modul de stabilire şi de plată a ajutorului de deces • Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale. Hotărârea determină instituția responsabilă de stabilirea și plata indemnizațiilor ce se acordă în cazul angajaților care activează în condițiile Legii cu privire la secretul de stat. Astfel, angajatorul va stabili indemnizațiile menționate, iar Casa Naţională de Asigurări Sociale va transfera angajatorului sumele respective pentru plata acestora. Hotărârea aprobată mai prevede că angajatorul prezintă la CNAS, până la data de 4 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, raportul privind numărul beneficiarilor și suma indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, raportul privind plata indemnizaţiei de maternitate și raportul privind plata ajutorului de deces. Totodată, până la data de 7 a lunii următoare celei gestionate, angajatorul va prezenta raportul privind plata indemnizaţiei paternale. Documentul mai prevede că angajatorul poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii finanţate din bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru evidenţa şi raportarea utilizării acestor mijloace financiare. Implementarea prevederilor nu necesită cheltuieli financiare suplimentare, deoarece indemnizațiile de asigurări sociale se achită în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite de categoria respectivă de angajați.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.