18
09 2017
521

Veniturile bugetului de stat în semestru I al anului 2017

În primul semestru al anului 2017 veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 15 721 mil. lei, dintre care 15 627,4 mil. lei venituri generale și colectate și 94,2 mil. lei veniturile proiectelor finanțate din surse externe, potrivit Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2017, publicat în Monitorul Oficial din 15 septembrie 2017. Raportul relevă faptul că ritmul de creștere a exporturilor de mărfuri a accelerat în primele 5 luni ale anului 2017 până la 14,6% față de perioada similară a anului trecut. Ponderea exportului în statele UE a reprezentat 63,2%, iar în țările CSI – 20,8%. În același timp, au crecut și importurile de mărfuri cu 16,1% față de perioada similară a anului 2016. Importurile provenite din zona UE au înregistrat în perioada monitorizată o creștere cu 17,5%, față de aceeași perioadă a anului precedent și reprezintă 49,0% din importurile totale. Importurile provenite din țările CSI au crescut cu 11,2%, reprezentînd o pondere de 25,3%. Raportul conține și date referitoare la moneda națională, care de la începutul anului 2017 a marcat o apreciere de 9,2% faţă de dolarul SUA în termeni nominali - de la 19,98 lei pentru $1 la 1 ianuarie 2017, până la 18,15 lei la 30 iunie 2017. Faţă de euro, leul moldovenesc s-a apreciat cu 0,9%. Cât privește stocul activelor oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei, la 30 iunie 2017 acesta a atins valoarea de $2 388,7 mil., majorându-se cu 8,3% comparativ cu nivelul înregistrat la sfârşitul anului 2016 şi cu 27,4% faţă de situația la 30 iunie 2016. Reamintim că, în urma modificărilor operate la Legea bugetului de stat în martie curent, au fost emise valori mobiliare de stat pentru crearea unei rezerve de lichidități în sumă de 508,9 mil.lei, care au fost plasate la un cont de depozit la BNM pe un termen egal cu termenul de circulație a obligațiunilor de stat emise și la rata dobânzii echivalente cu rata medie ponderată. Documentul mai indică faptul că câştigul salarial mediu nominal al unui salariat din economia naţională pentru perioada ianuarie-martie 2017 a constituit 5 218,9 lei şi s-a majorat cu 11,3% faţă de perioada similară a anului 2016. Această evoluție s-a datorat majorării câștigului salarial din sectorul bugetar cu 12,6% şi a câștigului salarial din sectorul real cu 10,7%. În termeni reali, salariul s-a majorat cu circa 6,7%. Dacă ne referim la volumul investiţiilor în active imobilizate în trimestrul I al anului 2017, aici s-a înregistrat o descreştere de 1,2% comparativ cu perioada similară anului 2016, iar volumul cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, s-a diminuat în ianuarie–aprilie 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, cu 4,6%, iar volumul cifrei de afaceri în serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut cu 1,8%. În același timp, pe parcursul semestrului I al anului 2017 nu au fost emise garanții de stat pentru împrumuturi în favoarea creditorilor externi sau interni, iar la situația din 30 iunie 2017, soldul garanțiilor de stat a constituit zero lei. Menționăm că în primele 6 luni ale anului 2017 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 24 909,2 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.