Știri

Veniturile de peste 360 mii lei anual nu lezează dreptul la scutiri pentru persoanele întreținute

Prevederile ce țin de limitarea dreptului de utilizare a scutirii personale de către persoanele fizice care obțin venit în sumă mai mare decât plafonul stabilit (360 000 lei) prin Legea nr.122 (în vigoare din 1 ianuarie 2020), prin care au fost operate modificări și completări inclusiv în Codul fiscal, vor fi incluse în Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova (în continuare – Regulament). Proiectul hotărârii de Guvern a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și este înaintat spre examinare în ședința secretarilor de stat preconizată pentru 28 noiembrie 2019. Documentul prevede completarea Regulamentului cu p. 211, care va indica expres că fiecare contribuabil (persoană fizică rezident) ce nu desfășoară activitate de întreprinzător și care are un venit anual din surse impozabile, cu excepția veniturilor prevăzute la art.901, mai mare de 360 000 lei, nu are dreptul să beneficieze de scutirea personală în mărimea stabilită la art. 33 alin. ( 1) din Codul fiscal, însă aceasta nu lezează dreptul contribuabilului de aplicarea scutirilor acordate soţiei (soţului) și/sau persoanelor întreținute. Totodată, se propune ca, dacă pe parcursul perioadei fiscale persoana fizică rezidentă solicită/renunță la o scutire suplimentară în baza art. 34 din CF, atunci atât soţia, cât şi soţul urmează să-și aprecieze existenţa obligației de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit prin prisma corespunderii prevederilor art.83 alin.(2) din CF, ca și în cazurile în care pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul şi soţia (soţul) acestuia au beneficiat fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor perioadei fiscale, au decis să renunțe la scutirea personală în favoarea contribuabilului sau acesta din urmă a decis să renunțe la scutirea suplimentară. În momentul de faţă, aceștia au obligaţia de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în care se va decide asupra dreptului de utilizare a scutirii prin indicarea acesteia în declaraţia menţionată. Încă o prevedere ține de situația în care, pe parcursul perioadei declarate contribuabilul a beneficiat de scutirea personală şi de scutirea acordată de soţie (soţ), în cazul divorțului, dreptul la utilizarea scutirii suplimentare acordate soţiei (soţului), stabilit de art.34 din CF, se pierde, urmând a se aprecia existența obligației de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit prin prisma corespunderii prevederilor art.83 alin.(2) din CF, spre deosebire de redacția actuală, conform căreia la divorț ambii soţi urmează să prezinte declaraţiile, în care contribuabilul renunță la scutirea acordată de soţie (soţ), de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soţia (soţul) contribuabilului indică scutirea sa personală. Deoarece unul din scopurile declarate ale proiectului este aducerea clarității în normele regulatorii, p. 30 din Regulament va indica expres că persoanele fizice rezidente vor avea dreptul la scutire pentru fiecare persoană întreținută în cuantumul stabilit în art.35 alin. (I) din CF. Totodată, în Regulament va fi prevăzut faptul că, în cazul scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atât cele impozabile, cât şi cele neimpozabile) în RM sau în afara țării, cu excepția sumei alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2054 vizualizări

Data publicării:

27 Noiembrie /2019 08:01

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon