Știri

Veniturile populației în anul 2018

În anul 2018 câştigul salarial nominal mediu brut din economia națională a constituit 6446,4 lei și s-a mărit față de anul 2017 în valoare nominală cu 13,2%, iar în termeni reali – cu 9,9%, potrivit breviarului statistic „Moldova în cifre, ediția 2019”, publicat de Biroul Național de Statistică. Astfel, în anul 2018 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie per persoană pe lună 2383,1 lei, fiind în creştere cu 6,2% faţă de anul precedent. În funcţie de mediul de reşedinţă, veniturile în mediul urban au fost cu 773,1 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu cele din mediul rural. În structura veniturilor disponibile predominante sunt veniturile băneşti, cu o pondere de 91,3% față de 8,7% pentru veniturile în natură. Activitatea salariată reprezintă cea mai importantă sursă de venit cu o pondere de 43,7% în veniturile totale, contribuția acestora fiind în creştere față de anul 2017 cu 0,6 puncte procentuale. Prestaţiile sociale, ca importanță, sunt a doua sursă de venit şi au contribuit la formarea veniturilor populaţiei în proporție de 24,7%. Totodată, transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor, acestea reprezintă 15,0% din total venituri sau cu 1,5% mai puţin comparativ cu anul 2017. În același timp, cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2018 au constituit, în medie per persoană, 2407,9 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 7,0%. Dat fiind faptul că populaţia din mediul urban dispune de venituri mai mari, respectiv şi cheltuielile de consum ale acestei categorii sunt cu 800,5 lei sau de 1,4 ori mai mari faţă de cheltuielile populaţiei din mediul rural. Potrivit datelor, cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată pentru necesarul de consum alimentar – 43,8%. Datele statistice mai indică faptul că, în anul 2018, mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1891,0 lei, mai mult cu 1,5% decât în anul precedent. Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din mun. Chişinău şi Bălţi – 2107,9 lei sau cu 11,6% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru alte oraşe (1888,5 lei) şi cu 17,4% mai mult comparativ cu mediul rural (1795,8 lei).
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

820 vizualizări

Data publicării:

28 Iunie /2019 08:01

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

veniturile populatiei | minim de existenta | BNS | mediu de rezidenta | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon