Știri

Voluntariat în domeniul anticorupție

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) anunță concurs pentru selectarea candidaților în vederea desfășurării activității de voluntariat în cadrul Direcției generale de prevenire a corupției. Voluntarii anticorupție vor acorda asistenţă colaboratorului direcţiei la sistematizarea materialelor privind elaborarea prezentărilor, materialelor pentru instruiri anticorupţie, la pregătirea şi desfăşurarea activităţii anticorupţie în taberele pentru copii, şcoli, etc. și vor ajuta colaboratorilor direcţiei la distribuirea materialelor. La concurs pot participa elevi cu vârsta de la 16 ani și studenți. Persoanele interesate urmează să depună personal, prin poştă sau prin e-mail (cristina.bolgar@cna.md) dosarul de concurs, care va conţine:formularul de înscriere la concurs • copia buletinului de identitate; • certificatul care confirmă efectuarea studiilor în cadrul instituției de învățământ sau copia diplomei de studii, după caz; • scrisoare de motivare; • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 10 octombrie 2018, ora 16:00. Menționăm că, potrivit Legii voluntariatului nr.121 din 18 iunie 2010, persoanele implicate în această activitate beneficiază de: • certificat nominal de voluntariat (dacă este implicată în activitatea de voluntariat mai puţin de 20 de ore lunar); • carnet de voluntar (dacă este implicată în activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar); • scrisoare de recomandare. Totodată, activitatea de voluntariat va fi considerată experienţă de muncă în condiţiile în care aceasta constituie o cerinţă specifică pentru a fi admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1036 vizualizări

Data publicării:

21 Septembrie /2018 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon