Știri

Eficientizarea aplicării măsurilor restrictive internaționale

În cazul în care măsurile restrictive internaționale vor viza persoane fizice cetățeni ai RM și persoane juridice înregistrate în RM, deciziile de aliniere la actele prevăzute1 la art.1 lit.b) și c) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale care stabilesc măsurile respective, precum și deciziile de stabilire de către RM din proprie inițiativă a unor asemenea măsuri, urmează a fi comunicate, în termen de 3 zile lucrătoare, Procuraturii generale în vederea inițierii, conform legislației RM, a proceselor penale pentru comiterea infracțiunii corespunzătoare faptelor care au dus la stabilirea în privința acestora a măsurilor respective.

 

Parlamentul, în cadrul ședinței plenare din 16 mai anul curent, a aprobat în a doua lectură proiectul modificărilor și completărilor la Legea nr. 25/2016, scopul cărora este asigurarea aplicării eficiente și complete a măsurilor restrictive internaționale privind subiecții restricțiilor stabilite prin actele Uniunii Europene și deciziile adoptate de organizațiile internaționale sau de alte state, la care RM s-a aliniat.

 

Conform proiectului aprobat, pentru stabilirea de către RM din proprie inițiativă a unor măsuri restrictive internaționale față de persoana fizică cetățean al Moldovei va fi necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: persoana deține una sau mai multe cetățenii ale altor state; persoana nu se află pe teritoriul RM la momentul aplicării măsurii restrictive internaționale.

 

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, vor fi definite mai clar categoriile de persoane care vor putea fi incluse în lista persoanelor asociate subiecților restricționați. Astfel, în lista dată va putea fi inclusă una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor, care în ultimii zece ani, a fost unicul fondator sau a deținut, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți; una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor care deține, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți, însă nu are sub control persoana juridică respectivă.

 

Totodată, Legea nr. 25/2016 va fi completată cu prevederea care va stabili că ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate prin care se aprobă lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor, precum și orice ordin prin care aceasta se modifică se va comunica, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, Serviciului Fiscal de Stat și Agenției Servicii Publice.

 

Noile prevederi vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul oficial.

 

___________

 

1Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale

Articolul 1. Domeniul de aplicare

Prezenta lege reglementează modul de introducere, aplicare şi ridicare de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaţionale care sînt stabilite:

b) prin actele Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat;

c) prin actele şi deciziile adoptate de organizaţiile internaţionale sau de alte state, la care Republica Moldova s-a aliniat.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

237 vizualizări

Data publicării:

20 Mai /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Persoana fizică

Etichete:

persoana fizică | masuri restrictive | Acord international | eficientizarea

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon