16
07 2021
1034

Modul de creare a companiilor în cadrul SIA „e-Factura”: modificări la funcțional

„Cauza nereflectării la Cumpărător a facturii fiscale create de Furnizor în sistemul „e-Factura” a fost explicată în respectivul articol, oferit recent de publicația noastră. Astăzi, întru minimizarea  erorilor comise de către utilizatorii sistemului „e-Factura”, comunicăm că, la data de 8 iuie 2021, SFS a lansat modificări la acest funcțional și venim cu unele detalieri.

 

Numărul companiilor din RM create de către utilizatori în cadrul sistemului „e-Factura”, cu indicarea în boxa destinată codului fiscal a unor simboluri adiționale, era în permanentă creștere, fapt ce genera înregistrarea solicitărilor la Centrul unic de apel al SFS privind imposibilitatea creării facturilor fiscale cu date corecte ale cumpărătorilor, conform Registrelor informaționale de stat. Astfel, asupra funcționalului au fost efectuate ajustări și au fost eliminate din interfața sistemului înregistrările create de către utilizatorii sistemului.

 

La etapa actuală, urmare a completării codului fiscal al cumpărătorului, se afișează doar codul fiscal conform căruia se extrag și se afișează datele din Registrele informaționale de stat.

În pofida excluderii înregistrărilor de companii create de către utilizatorii sistemului „e-Factura”, funcționalul ce oferă posibilitatea creării noilor companii este menținut, fapt pentru care SFS recomandă contribuabililor să-l utilizeze conform recomandărilor. Funcționalul de adăugare a companiilor este destinat doar pentru crearea înregistrărilor în cadrul sistemului e-Factura cu datele entităților nerezidente, care nu parcurg procesul de înregistrare și luare la evidență fiscală la instituțiile publice din RM.

 

Până la ajustarea opțiunii de adăugare a companiilor din data de 8 iulie curent, la crearea unei noi înregistrări codul fiscal eronat se afișa pentru toți utilizatorii sistemului. Din data actualizării sistemului, datele companiei create manual de către utilizatorul sistemului se vor afișa doar pentru „Furnizorul” care a creat înregistrarea și nu se va reflecta la crearea facturii fiscale de către alți Furnizori - utilizatori ai SIA „e-Factura”.

 

În exemplul ce urmează prezentăm modul de creare manuală în cadrul sistemului a unei înregistrări de companie și de reflectare pentru Furnizorul care a creat-o (ex: compania TEST_CONT_UNIC), precum și pentru un alt Furnizor.

 

Astfel, ultima imagine este dovada faptului că utilizatorul companiei TEST_CONT_UNIC a creat o companie manual, cu date diferite de cele din Registrele informaționale de stat și la indicarea codului fiscal înregistrarea se afișează pentru acesta. Pentru al doilea Furnizor, la indicarea aceluiași codul fiscal al Cumpărătorului, se afișează doar codul fiscal conform căruia se extrag și se autocompletează datele corecte ale Cumpărătorului din Registrele informaționale de stat.

 

Înregistrarea manuală a unei companii în cadrul sistemului „e-Factura” se poate diferenția de cea din Registrele informaționale de stat prin opțiunea „Editează”, care se afișează doar în cazul selectării din listă a înregistrării companiei create manual de către utilizatorul sistemului. În cazul selectării din listă a codului fiscal corect și existent în Registrele informaționale de stat, opțiunea „Editează” lipsește.

Menționăm că înregistrările eronate ale companiilor se creează nu doar prin intermediul opțiunii de adăugare a companiei sau de editare, ci și prin încărcarea fișierelor în format XML sau API.

 

SFS continuă lucrările de îmbunătățire a funcționalului sistemului „e-Factura” de creare a companiilor în cadrul sistemului și în curând va lansa actualizări ale sistemului, prin care la crearea companiei se va valida codul fiscal introdus manual și se va restricționa posibilitatea de creare după un anumit algoritm de verificare. Publicația noastră va informa contribuabilii despre punerea în aplicare a actualizărilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.