Control fiscal

IPC21: subtilități de completare a dării de seamă

Darea de seamă IPC 21 „După control fiscal”. Aspecte specifice
 
Prin Ordinul nr.156/2021 al ministrului Finanțelor cu privire la modificarea Ordinului nr. 94/2020 au fost operate modificări în formularul „Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, care sunt puse în aplicare din 1 ianuarie 2022. Astfel, conform pct. 1 din Ordinul prenotat, în preambulul formularului tipizat  – Forma IPC 21, rubrica „După control fiscal” are următorul cuprins: Declararea contribuţiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate; Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal.

 

Prin urmare, darea de seamă IPC21 „După controlul fiscal” a fost divizată în două tipuri:

  • „Declararea contribuțiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate” şi
  • „Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal”. Acestea au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022 şi sunt valabile doar pentru darea de seamă IPC21, nu și pentru darea de seamă IPC18.

 

Primul tip al dării de seamă IPC21 – „Declararea contribuțiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate”  – presupune întocmirea de către angajator a unui formular în cazul în care a fost supus controlului fiscal, în rezultatul căruia au fost identificate erori la capitolul calculării şi declarării contribuţiilor de asigurări sociale. Modul de prezentare a acestui tip de dare de seamă este reglementat prin art. 35 alin (11) lit. e) al Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, iar sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate în rezultatul controlului fiscal, se distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate.

 

Informația cu privire la descifrarea sumelor recalculate se declară de către plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, luând în calcul și contribuțiile declarate anterior, pentru perioada la care se referă recalculul. Astfel, pe parcursul a 30 de zile de la data emiterii deciziei de control, angajatorul este obligat să prezinte darea de seamă IPC21 de tip „Declararea contribuțiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate”.

 

Includerea celui de al doilea tip al dării de seamă IPC21 a fost condiţionat de prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 489/1999, care stipulează că, declarația corectată privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și declarația privind evidența nominală a asiguraților sunt parte componentă a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi se prezintă în modul stabilit de art. 188 din Codul fiscal, alin. (4), care prevede că, darea de seamă fiscală corectată nu este luată în considerare și nu modifică darea de seamă precedentă, dacă cea corectată a fost prezentată pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea.

 

Pe de altă parte, după controlul fiscal apar necesităţi de corectare a datelor nefinanciare ale persoanelor asigurate declarate iniţial incorect, care au impact la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale. Prin urmare, darea de seamă de tip „Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal” se completează la necesitatea corectării unor erori ce ţin de datele nefinanciare declarate de către angajator prin intermediul dării de seamă IPC21 (categoria persoanei asigurate, perioada de activitate, codul funcţiei). Aceste incorectitudini, de regulă, sunt depistate când persoana asigurată se adresează la Casa Națională de Asigurări Sociale pentru stabilirea unei prestaţii de asigurări sociale.

 

Prin urmare, regulile de care urmează a se ţine cont la prezentarea acestui tip de dare de seamă sunt:

  • se prezintă în cazul depistării unor erori declarate iniţial în datele nefinanciare reflectate pe persoană în tabelul nr. 2;
  • se declară doar persoanele pentru care este necesar de a corecta datele nefinanciare;
  • se declară (păstrează) şi datele financiare reflectate anterior în ultima dare de seamă;
  • se completează doar tabelul nr. 2 al dării de seamă, fiind declarată informaţia doar în prima parte a tabelului - nominal pe fiecare angajat. Tabelul nr. 3 şi partea a doua a tabelului nr. 2 nu se completează;
  • se ţine cont de perioada fiscală pentru care se completează formularul;
  • se corectează datele doar pentru perioadele în care este în vigoare formularul dării de seamă IPC21.

 

Pe parcursul anului 2022 în Darea de seamă IPC21 de tip „Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal” se identifică următoarele erori:

  • se reflectă toate persoanele angajate la entitatea economică şi nu doar angajaţii pentru care este necesar de a modifica datele nefinanciare.
  • datele financiare declarate nu corespund cu sumele care necesită a fi declarate, deoarece în darea de seamă nominalizată se declară (păstrează) şi datele financiare reflectate anterior, în ultima dare de seamă.

Spre exemplu, în ultima dare de seamă pentru o anumită lună în col. 9 din tabelul nr. 2 al Dării de seamă IPC21 de tip „primar” a fost declarată suma 9000 lei, care constituie baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale. Ulterior, pentru aceiaşi lună a fost prezentată darea de seamă de tip „Declararea contribuțiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate”, în care a fost indicată suma de 10500 lei. În cazul în care apare ulterior necesitatea de prezentare a dării de seamă IPC21 de tip „Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal”, angajatorul urmează să declare suma de 10500 lei, adică cea care este corectă pentru luna respectivă, şi nu 9000 lei, care a fost declarată în darea de seamă primară.

 

Darea de seamă IPC21 - aspecte generale

 

Un alt aspect important ce ţine de corectitudinea informaţiei declarate de către entităţile economice se referă la datele personale ale angajaţilor. Cele mai frecvente erori, care conduc la imposibilitatea înscrierii datelor la conturile personale de asigurări sociale ale angajaţilor declaraţi în Darea de seamă IPC21, ţin de indicarea incorectă a numelui şi prenumelui persoanelor asigurate sau indicarea incorectă a codurilor IDNP şi CPAS. Responsabilitatea pentru corectitudinea completării raportului revine angajatorului, iar datele declarate pentru fiecare angajat trebuie să corespundă cu cele din documentul ce identifică persoana.

 

Rubrica nr. 3 a tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC21 este destinată declarării codului de identificare a persoanei (IDNP), care se indică obligatoriu la completare pentru toţi angajaţii întreprinderii şi care este prevăzut ca un criteriu suplimentar de control în procesul de identificare a persoanelor.

În cazurile în care persoana nu deţine cod IDNP, spre exemplu, din motive religioase, în rubrica nr.3 se indică zero.

 

Referitor la completarea codului personal de asigurări sociale (CPAS) comunicăm că, pentru identificarea codului CPAS a persoanei nou-angajate, contabilul urmează să utilizeze aplicaţia disponibilă pe pagina electronică oficială a CNAS „Extrage CPAS”. La indicarea codului IDNP, se obţine codul CPAS al persoanei respective. Dacă persoana asigurată nu a mai activat şi nu a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale, aceasta nu dispune de cod CPAS (nu i-a fost atribuit) și, respectiv, î rubrica nr. 4 a tabelului nr.2 se va completa cu zero.

 

La introducerea datelor aferente contribuţiilor de asigurări sociale din Darea de seamă IPC21 în baza de date a CNAS, angajatului ce nu deține cod CPAS acesta i se atribuie, iar angajatorul, la următoarea perioadă de raportare, îl va putea obţine cu ajutorul aplicaţiei „Extrage CPAS”.

 

Totodată, datele personale declarate în prima parte a tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC21 trebuie indicate conform normelor prestabilite, pentru a putea fi ulterior utilizate la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale (pensii, indemnizaţii).

 

Menționăm, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sunt obligaţi să calculeze şi să vireze, în mărimea cuvenită şi în termenele stabilite, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat, prezentând declarațiile corespunzătoare. Sumele plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a prezentării declaraţiilor corectate se recuperează de la angajator.

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2533 vizualizări

Data publicării:

01 Iunie /2022 08:00

Catalogul tematic

IPC21 | Noutăți

Etichete:

IPC21 | corectarea erorilor | cnas

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon