Știri

Guvernul a susținut proiectul legii privind efectuarea decontărilor în numerar

 

În cadrul ședinței din 15 noiembrie curent, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul legii privind efectuarea decontărilor în numerar, elaborat în scopul instituirii unui cadru normativ ce va reglementa normele de efectuare a tranzacțiilor în numerar și va oferi posibilitatea de a pune în aplicare măsuri efective şi proporţionate în vederea diminuării riscurilor de comitere a încălcărilor cu utilizarea numerarului.

 

În condițiile aprobării proiectului de către Parlament în redacția propusă de Ministerul Finanțelor, noile reglementări se vor aplica în raport cu persoanele juridice indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare; instituțiile, cu excepția instituțiilor bugetare; reprezentanțele permanente şi filialele entităților nerezidente; organizaţiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente; persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător; persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției/sănătății; persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport (în continuare - persoane).

 

Proiectul propune stabilirea limitelor de efectuare a decontărilor în numerar. De exemplu, persoanele menționate, cu excepția celor care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport, vor fi în drept să efectueze, în raport cu alte persoane juridice sau persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și/sau profesională în sectorul justiției/sănătății, plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ lunar. Limitarea sumei nu se va aplica pentru depunerea de numerar în conturile deschise la prestatorii de servicii de plată.

 

Totodată, persoanele vor avea dreptul să efectueze plăți în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei anual de la predarea: deșeurilor și rezidurilor de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora; de la predarea ambalajului returnabil, a reziduurilor şi deşeurilor de hârtie, carton, cauciuc, plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), precum şi a acumulatoarelor electrice uzate; de la vânzarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată.

 

Conform proiectului, persoanele care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport vor putea efectua achitarea în numerar pentru bunul imobil/mijlocul de transport procurat, doar dacă valoarea bunului procurat nu depășește 100 salarii medii lunare pe economie prognozate în cazul bunului imobil și 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate în cazul mijlocului de transport, pentru fiecare bun în parte, inclusiv în situația în care achitarea are loc în rate.

 

Astfel, notarii, în procesul autentificării contractelor de vânzare-cumpărare pentru bunurile imobile ce depășesc valoarea a 100 salarii medii lunare pe economie prognozate, vor fi obligați să se asigure că plata a fost efectuată prin transfer, în caz contrar nu vor autentifica contractul, cu excepția cazului când se autentifică contracte de vânzare-cumpărare cu rezerva proprietății și dreptul de proprietate urmează a fi înregistrat provizoriu.

 

Proiectul reglementează și cazurile în care subiecții legii vor fi în drept să efectueze achitarea în numerar nelimitat și anume: retribuirea muncii și altor plăți generate în temeiul relațiilor de muncă; onorarea obligațiilor față de bănci; efectuarea decontărilor cu instituțiile și autoritățile publice; cauțiuni, garanții, alte plăți în cadrul cauzelor penale efectuate către instituțiile și autoritățile publice; achitarea obligațiilor fiscale, plăților, amenzilor față de BPN.

 

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi (la expirarea a 3 luni de la data publicării în MO), vor fi abrogate normele din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi ce prevăd limitele de utilizare a numerarului.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1584 vizualizări

Data publicării:

15 Noiembrie /2023 10:31

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

decontari de numerar

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon