Știri

În Moldova vor fi create camere agricole

Asigurarea dezvoltării unui sistem instituțional agricol eficient și pertinent realizării priorităților de dezvoltare a sectorului agricol și a mediului rural; susținerea dezvoltării comunității agricole și promovarea integrării tehnologiilor noi, inovațiilor și bunelor practici în procesele agricole, sunt obiectivele de bază a legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, proiectul căreia a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali se stat.

 

Cameră agricolă, conform proiectului, va fi asociație nonprofit, apolitică, cu statut de persoană juridică, creată de fermieri cu scopul de a le reprezenta și proteja interesele în dialogul cu autoritățile publice, în procesul de luare a deciziilor pe marginea politicii de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și de a intensifica cooperarea intersectorială.

 

Camerele agricole vor fi organizații cu caracter consultativ obligatoriu în domeniul lor de activitate, prin intermediul cărora va fi instituționalizat dialogul și parteneriatul dintre fermieri și autoritățile publice cu competențe în domeniului agricol, precum şi dintre celelalte autorități şi instituții ale administrației publice centrale şi locale, pe domeniile lor de competentă.

 

Printre sarcinile de bază ale camerelor agricole vor fi susținerea și contribuirea la bunăstarea fermierilor, apărând interesele acestora, ținând cont de diversitatea activităților agricole, dimensiunea exploatațiilor agricole, amplasarea geografică; facilitarea comunicării și colaborării între fermieri, creând o platformă pentru schimbul de experiență și bune practici; dezvoltarea capacităților fermierilor, ajutându-i să-și îmbunătățească abilitățile și competențele pentru a face față provocărilor din sector și de a crește capacitatea acestora de absorbție a fondurilor disponibile în acest sens etc.

 

Conform proiectului, camerele agricole se vor constitui în două nivele, fiind structurate în camere regionale, organizate în cadrul teritoriilor identificate în baza localităților din mediul rural, învecinate geografic și coezive din punct de vedere al activităților agricole desfășurate pe aceste teritorii și Camera Agricolă Națională, constituită de camerele agricole regionale. Se propune crearea a 10 camere agricole regionale și anume, în Chișinău, Bălți, Hâncești, Florești, Edineț, Orhei, Ungheni, Cahul, Căușeni și Comrat.   

 

Membri ai camerelor agricole regionale vor fi fermierii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care practică activitate de întreprinzător și desfășoară activitate agricolă pe teritoriul RM și au domiciliu/sediu în aria de activitate a camerei respective.

 

Activitatea camerelor agricole va fi finanțată din contul cotizației de membru al camerelor; serviciilor de consultanță și/sau asistență prestate contra cost; veniturilor obținute din serviciile prestate non-membrilor camerelor agricole; subvențiilor de stat; donațiilor și/sau sponsorizărilor, inclusiv a partenerilor de dezvoltare; beneficiului realizat de societățile comerciale înființate de camerele agricole. Mărimea și modalitatea de calculare a cotizației anuale de membru urmează a fi stabilită de Guvern.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

611 vizualizări

Data publicării:

08 Noiembrie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți | Agricultura

Etichete:

Agricultură

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon