Știri

Învățământul dual: criterii de conformitate pentru unitatea de formare profesională

Unitățile economice, pentru a participa la formarea profesională prin învățământul dual, urmează să corespundă criteriilor de conformitate, care vor fi stabilite prin hotărâre de Guvern, iar aprecierea  acestora va fi realizată de către Comisia de verificare a conformității, instituită de Camera de Comerț și Industrie (CCI).

 

Proiectul de hotărâre de Guvern privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual propune aprobarea structurii Registrului unităților în învățământul dual, precum și a criteriilor privind conformitatea unității la procesul de formare prin acestă formă de învățământ.

 

Astfel, unitățile care intenționează să participe în respectivul proces de formare vor îndeplini următoarele 3 criterii:

1) deținerea spațiilor și condițiilor necesare pentru instruirea practică a elevilor;

2) asigurarea cu personalul necesar pentru realizarea învățământului dual;

3) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislație pentru această formare profesională.

 

Criteriul ce ține de asigurarea cu personal necesar pentru realizarea învățământului dual se consideră îndeplinit dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:  existența unui număr suficient de maiștri-instructori, astfel încât fiecare dintre aceștia să instruiască concomitent cel mult 15 elevi; dețin competențe corespunzătoare calificării și studii pedagogice sau de formare psihopedagogică de cel puțin 20 de credite în cadrul instituțiilor autorizate provizoriu sau acreditate.

 

Conform proiectului, Comisia de verificare a conformității elaborează și remite instituției de învățământ profesional tehnic un raport privind conformitatea/ neconformitatea unității care intenționează să participe la procesul de formare profesională prin învățământ dual și notifică cu privire la acest fapt Ministerul Educației și Cercetării. Totodată, constatarea conformității pentru participarea autorităților publice la procesul de formare profesională prin învățământ dual nu este obligatorie.

În același timp, Registrul unităților în învățământul dual este preconizat drept un sistem informațional automatizat, constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale destinat înregistrării, păstrării, prelucrării și utilizării informațiilor cu privire la unitățile implicate în realizarea formării profesionale. Acesta va fi întocmit și gestionat de către CCI și va fi publicat pe pagina web a autorității, fiind notate datele unității în învățământul dual, maistrului-instructor al unității, precum și Acordul de cooperare în învățământul dual.

 

Documentul poate fi consultat până la 18 noiembrie curent.

 

Reamintim, în conformitate cu Legea nr.110/2022, învățământul dual presupune formarea simultană în cadrul instituției de învățământ profesional tehnic (școala profesională, centrul de excelență sau colegiu) și în cadrul unității/agentului economic. Pregătirea teoretică se realizează în instituția de învățământ profesional tehnic, iar cea practică se desfășoară la unitate/agentul economic.

 

Recomandăm să examinați și:

 

Studiile profesionale ale angajaților, acordarea burselor private, organizarea instruirii ucenicilor (învățământ dual): consecințe fiscale

 

Impozitarea salariului de ucenicie achitat de agentul economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei | Guvernul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

590 vizualizări

Data publicării:

09 Noiembrie /2022 07:58

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

invatamint dual | proiect de lege

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon