18
11 2016
1499

Ministerul Finanţelor propune modificări la Regulamentul privind restituirea accizelor

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu prevederile art.38 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, prezintă pentru examinare şi avizare setul de materiale aferent proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 şi abrogarea unei hotărîri de Guvern. Prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului are drept scop punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Legii nr.108 din 28.05.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi Legii nr.138 din 17.06.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de concretizarea normelor privind dreptul de beneficiere de restituire a sumelor accizelor achitate:
  • pentru mărfurile de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210 importate de către agenții economici care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea cu combustibil (carburanți) aeronavele civile;
  • pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, expediate (transportate) pentru export de către subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, în mod independent sau în baza contractului de comision.
  • pentru mărfurile străine supuse accizelor introduse pe teritoriul vamal în regimul vamal perfecţionare activă, la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare.
În acest sens, în cazul scoaterii produselor rezultate din prelucrare de pe teritoriul vamal, agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sunt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se restituie suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă. În scopul asigurării aplicabilităţii uniforme a legislaţiei fiscale privind accizele similar ca şi la TVA, cît şi eliminarea barierelor în activitatea desfăşurată de către agenţi economici, se propune corelarea pct.12 şi pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor cu abrogarea art.123 alin.(4) din Codul fiscal, care prevedea că în cazul exportului de mărfuri supuse accizului, obligaţia de achitare a accizului este valabilă pînă la momentul repatrierii mijloacelor băneşti. De asemenea, se propune abrogarea Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de către agenţii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizării în medicină nr.1583 din 10.12.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.173, art.1728), din considerentul că, începînd cu 01.05.2015, prin Legea nr.71 din 12.04.2015, s-a introdus scutirea de accize pentru alcoolul etilic nedenaturat (de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890), destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în schimbul aplicării accizului cu restituirea ulterioară al acestuia.

Textul proiectului
via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.