Știri

Modernizarea Codului fiscal: foaia de parcurs

Ministerul Finanțelor a lansat procesul de consultare a Conceptului de modernizare a Codului fiscal, ce vizează armonizarea cadrului legislativ național la prevederile directivelor uniunii europene și perfecționarea cadrului legislativ existent în perioada 2023-2026. După cum se menționează în proiect, în  vederea îmbunătățirii și înlăturării lacunelor legislației fiscale actuale, precum și pentru diminuarea numărului exagerat al modificărilor efectuate la legislația fiscală în ultima perioadă, se impune necesitatea modernizării Codului fiscal, cu implicarea experților naționali și internaționali, în scopul creării unui sistem fiscal modern și eficient.

 

Este important de menționat că reformarea sistemului fiscal național are ca scop oscilarea între implementarea politicilor fiscale proprii, și anume, cele referitoare la impozitele directe (impozitul pe venit, impozitul pe bunuri imobiliare, impozitul pe avere, etc.) și implementarea unor elemente de politică fiscală și vamală europeană, în acord cu cadrul legal al UE, și anume, cele referitoare la impozitele indirecte (TVA și accize).

 

 

Proiectul conține și o foaie de parcurs în modernizarea Codului fiscal, care presupune următoarele 9 etape:

  1. Inițierea procesului de modernizare a CF: la această etapă urmează a fi stabilite aspectele organizatorice privind modernizarea Codului fiscal, prin organizarea unei ședințe cu părțile interesate;
  2. Elaborarea și aprobarea unui calendar intern de modernizare a CF: se menționează despre necesitatea elaborării unei variante preliminare a structurii Codului fiscal (bazată inclusiv pe experiența internațională), concomitant cu stabilirea unor termene de referință;
  3. Anunțarea concursului privind selectarea experților în domeniul fiscal, în dependență de specializarea acestora (impozit pe venit, TVA, accize etc): etapă constă în plasarea pe site-ul Ministerului Finanțelor a anunțului de selectare și recepționare a dosarelor candidaților);
  4. Selectarea experţilor în funcţie de specializarea acestora şi formarea grupelor de lucru: la această etapă urmează ca toţi candidaţii să fie divizaţi după titlurile fiscale, în funcţie de specialitatea şi solicitarea acestora. Repartizarea respectivă este una necesară pentru a asigura eficienţa fiecărui grup de lucru în elaborarea titlurilor din Codul fiscal;
  5. Stabilirea persoanelor responsabile de organizarea grupurilor de lucru: Din cadrul Direcției politici fiscale și vamale a Ministerului Finanțelor, precum și din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, urmează a fi stabilite persoanele responsabile de fiecare grup de lucru;
  6. Organizarea procesului de modernizare a Codului fiscal în cadrul grupurilor de lucru și consiliului consultativ;
  7. Consultarea în cadrul grupului lărgit (asociații de business, platforma de consultare pe lângă prim ministru etc.) a titlurilor Codului fiscal
  8.  Avizarea proiectelor titlurilor Codului fiscal de către experții internaționali;
  9.  Prezentarea proiectelor titlurilor Codului fiscal spre consultare publică și avizare.

Cu detalii asupra proiectului vom reveni.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1417 vizualizări

Data publicării:

27 Septembrie /2023 08:25

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Codul fiscal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon