Documente și comentarii

Modificări în Clasificația bugetară

În Monitorul Oficial din 16 iunie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 44 din 5 iunie 2023 cu privire la modificarea Clasificației bugetare.

 

În continuare oferim posibilitatea de a consulta integral documentul publicat.

 

 În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,

 

ORDON:

Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr.2 „Clasificaţia organizaţională - A. Organe ale autorităţilor publice centrale”:

1.1. Denumirea codului 0409 „Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii” se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „0409 Consiliul pentru egalitate”;

 1.2. Codurile 0244, 0246, 0274 și 0504 cu denumirile corespunzătoare se exclud.

 

2. Anexa nr. 7 „Clasificaţia programelor − A. Programe şi subprograme”: denumirea subprogramelor 5102, 5103 şi 5108 vor avea următorul cuprins: „5102 Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal 5103 Dezvoltarea durabilă a sectorului zootehnic 5108 Îmbunătățiri funciare și irigarea terenurilor agricole”.

 

 3. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor − B. Activităţi”: se completează cu coduri noi în următoarea redacţie: „00532 Programul Național Cluburile de lectură 00533 Programul Diplomația Culturală 00534 Programul de susținere financiară a producției teatrale 00535 Măsuri centralizate de sprijin a mass-media 00536 Măsuri centralizate de sprijin a cinematografiei”. „70391 Proiectul „Managementul în siguranță al deșeurilor radioactive în Republica Moldova” 70392 Proiectul „VR4React-Reducerea agresivității reactive prin realitatea virtuală” 70393 Proiectul „Facilitarea proceselor de autorizare a preparatelor din sânge, țesuturilor și celulelor (GAPP)” 70394 Proiectul „Suport pentru coordonarea implementării Rezoluției 1325 privind femeile, pacea și securitatea” ”.

 

4. În Anexa nr.11 „Clasificația economică”: codurile 5135, 51351, 513510, 51352 și 513520 cu denumirile corespunzătoare se exclud.

 

5. În anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”: 5.1. În descrierea capitolului 313000 „Instalații de transmisie” textul „liniilor de transport ale energiei electrice, de transmisie şi conductele cu toate instalaţiile intermediare, necesare pentru transformarea şi transmisiunea energiei şi pentru migrarea substanţelor lichide şi gazoase prin conducte pînă la utilizator.” se substituie cu textul „reţelelor electrice (inclusiv sistemele fotovoltaice şi instalaţiile eoliene), reţelelor de telecomunicaţii, transmisiilor şi conductoarelor cu toate instalaţiile intermediare necesare pentru transformarea şi transportul energiei, informaţiei şi pentru deplasarea prin conducte a substanţelor lichide, gazoase, pulverulente şi de alt tip până la consumator.”;

5.2. Descrierea capitolului 315000 „Mijloace de transport” se modifică și se expune în următoarea redacție: „La capitolul „Mijloace de transport” se reflectă valoarea tuturor tipurilor de mijloace de transport, destinate pentru deplasarea oamenilor şi încărcăturilor, care includ:

- transportul feroviar (locomotive, locotractoare, automotoare, drezine cu motor, vehicule pentru întreținere sau pentru servicii de cale ferată sau similare, vagoane de cale ferată sau similare etc.);

 - transportul auto (motocultoare, tractoare, autoturisme și autovehicule, inclusiv pentru scopuri speciale (pentru depanare, automacarale, pentru stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru curățarea străzilor, pentru stropit, autoateliere, auto radiologice), auto cărucioare, motociclete şi biciclete cu motor, fotolii rulante şi alte vehicule similare pentru invalizi, remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele etc.);

- transportul aerian (avioane, elicoptere, planoare, deltaplane, baloane, dirijabile etc.);

- transportul naval (toate tipurile de nave și ambarcațiuni, destinate transportului pe apă a persoanelor, mărfurilor, inclusiv destinate pescuitului, sportului, agrementului și alte dispozitive plutitoare (de exemplu: plute, rezervoare, debarcadere ș.a).;

- transport cu tracțiune animală (căruțe, sănii etc.);

- toate genurile de transport sportiv; - mașini blindate (tancuri, automobile de tracțiune, automobile blindate etc.).

Caii de tracțiune și sportivi și alte animale de tracțiune se reflectă la categoria Alte mijloace fixe (318000). Capitolul dat include procurări, reparații capitale și realizarea mijloacelor de transport.”;

5.3. Codurile 513500, 513510, și 513520 cu denumirile și descrierile corespunzătoare se exclud.

 

6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 2 care întră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

 

 

   Nr. 44. Chişinău, 5 iunie 2023.                                          MINISTRU Veronica SIREȚEANU                                 

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

660 vizualizări

Data publicării:

16 Iunie /2023 08:46

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

noutati | Clasificaţia bugetară

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon