Știri

Modul de salarizare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară, revizuit

Din 1 ianuarie 2023, în cazul autorităților și instituțiilor publice la autogestiune, inclusiv celor care beneficiază de subvenții din buget, al întreprinderilor de stat, municipale, al societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat și al entităților monopoliste, cuantumul salariului suplimentar plătit din fondul de salarizare nu va depăși 100% din salariul de funcție al angajatului, iar pentru personalul care realizează activități de servicii în tehnologia informației și de servicii informatice, cuantumul salariului suplimentar al angajatului nu va depăși 150% din salariul de funcție.

 

Astăzi, 22 decembrie, în MO a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.874 din 14 decembrie, prin care au fost aprobate modificările în HG nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Încă o prevedere cu care a fost suplinită HG nr.743/2022 stabilește că, a stabilirea cuantumului salariului suplimentar nu se includ plățile salariale cu caracter de compensare: cele pentru condiții specifice de muncă (condiții nefavorabile, condiții de risc sporit pentru sănătate și viață); remunerarea pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte și cea prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zilele de repaus, precum și remunerarea pentru cumularea atribuțiilor funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante/temporar vacante.

 

Suplimentar, documentul prevede expres că reducerea salariilor prevăzute în contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și/ sau convențiile colective nu se admite înainte de expirarea unui an de la data stabilirii lor. Introducerea noilor condiții de retribuire a muncii sau modificarea celor existente se vor efectua în conformitate cu art. 140 din Codul muncii.

 

Este actualizat și intervalul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcție calculate aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoare 1,00, pe categorii de posturi. Nota la respectiva anexă precizează că acest interval urmează a fi ajustat între tipuri de lucrări și ramuri, ținând cont de coeficienții de complexitate indicați în anexa 3, cu aplicarea formulei: salariul tarifar/de funcție = valoarea selectată din interval pentru stabilirea salariilor x coeficientul de complexitate.

 

Totodată, este abrogată Lista autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară (anexa 8 la HG nr.743/2022).

 

Alte intervenții, inclusiv cu character redacțional, pot fi examinate în MO nr.411-412 din 22 decembrie 2022.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1423 vizualizări

Data publicării:

22 Decembrie /2022 10:25

Catalogul tematic

Noutăți | Salarizare

Etichete:

Hotarire de Guvern | salarizare | autonomie financiară

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon