Monitorul SFS

Despre restituirea supraplății impozitului pe venit

Serviciul Fiscal de Stat asigură restituirea sumei achitate în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită la depunerea cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător.  
 
De restituire pot beneficia persoanele fizice-cetățeni rezidenți ai RM care au supraplată la impozitul pe venit și au prezentat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

 

Condiții specifice pentru depunerea cererii de restituire a sumei impozitului pe venit:

– cererea poate fi depusă în termen de până la 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei supraplăţii (după expirarea termenului de 6 ani cererea nu se examinează).

 

  • data depunerii cererii:
  • începând cu 1 iunie – pentru declarațiile prezentate în mod electronic;
  • 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru declarațiile prezentate pe suport de hârtie (cu excepţia cazului în care intenţionați să schimbați domiciliul permanent din Republica Moldova).

 

  • modul de depunere:
  • pe suport de hârtie în cadrul direcției deservire fiscală, conform razei de deservire;
  • electronic, prin aplicarea semnăturii mobile sau electronice, prin intermediul serviciului „Declarație electronică” de pe portalul www.servicii.fisc.md;
  • expedierea cererii scanate cu lista documentelor confirmative prin intermediul poștei electronice a SFS (mail@sfs.md) sau oficiului poștal.

 

Restituirea sumei plătite în plus se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat în modul şi în termenele stabilite la art.175 și 176 din Codul fiscal, în cazul în care nu se atestă restanţe la contul bancar.

 

Pentru mai multe întrebări, vizualizați Baza generalizată a practicii fiscale  sau contactați Centrul Unic de Apel al SFS – 0 8000 15 25.

 

Pentru minimizarea riscurilor de infectare cu noul tip de coronavirus (COVID-19), Serviciul Fiscal de Stat RECOMANDĂ tuturor persoanelor fizice-cetățeni utilizarea modului de depunere electronică sau prin expediere poștală a cererii de restituire a sumei impozitului pe venit.


via | www.sfs.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3107 vizualizări

Data publicării:

07 Iulie /2020 10:33

Domeniu:

Impozitul pe venit | Noutăți

Etichete:

impozit pe venit | supraplata | restituire | persoana fizică | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon