22
06 2018
5127

IPC18: precizări suplimentare

În MO nr.108-112 din 30 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.71 din 26 martie 2018 prin care a fost completat și modificat ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care au fost operate modificări la Instrucțiunea cu privire la modul de completare a dării de seamă (Forma IPC18) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 și anume : • în capitolul I „Dispoziții generale” a fost concretizat că rezidenții parcurilor IT vor completa după caz și nu obligatoriu tabelul nr.1 în situațiile în care aceste categorii de angajatori vor achita în luna de gestiune, în folosul persoanelor fizice terțe, venituri impozabile (spre exemplu: plata pentru arenda bunurilor mobiliare sau imobiliare (art.901 alin.(3) din Codul fiscal), procurarea mijloacelor de transport de la persoanele fizice (art.90 alin.(1) din Codul fiscal, etc.)); • în capitolul II și anume la modul de completare a tabelului nr.1 a fost concretizat că în col.6 din tabelul menționat angajatorii urmează să declare suma totală a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajatori și reținute de la angajați, alte persoane fizice; • în modul de completare a Anexei la tabelul nr.1 s-a menționat că în col.3 angajatorii urmează să completeze codul localității în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM). Concomitent, s-a concretizat că repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni se efectuează doar pe subdiviziunile în care activează angajați conform modului de evidență a acestora, aferent reținerilor din plățile salariale. De asemenea, în Instrucțiunea cu privire la modul de completare a dării de seamă (Forma IPC18) au fost efectuate modificări și completări la modul de completare a tabelului nr.3 ce vizează declararea contribuțiilor de asigurări sociale. Totodată, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.71 din 26 martie 2018, a fost aprobat un nou formular tipizat - Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), precum și modul de completare a acestuia. Prima perioadă pentru care se raportează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, potrivit formularului menționat, este perioada anului 2018. Darea de seamă (forma CAS18-AN), potrivit pct.5 din Instrucțiunea în cauză, se prezintă de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă. Termenul de prezentare este până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune. Totodată, menționăm că categoriile de persoane fizice care au obligația de prezentare a Dării de seamă (Forma CAS18-AN), în cazul în care angajează pe parcursul anului persoane fizice, sunt obligate să prezinte pentru luna în care a fost angajată persoana fizică Darea de seamă (Forma IPC18) prin care vor declara atât contribuțiile stabilite în sumă fixă (dacă au obligația de achitare a contribuțiilor ) la rând.1.6 col. 11 din darea de seamă menționată (1/12 din suma fixă a contribuțiilor stabilite pe anul respectiv), cât și contribuțiile datorate de angajatori și de angajați. După expirarea anului de gestiune, persoanele fizice menționate urmează să prezinte, concomitent, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune, și Darea de seamă (Forma CAS18-AN) prin care urmează să completeze doar câmpurile pentru lunile pentru care nu a fost prezentată Darea de seamă (Forma IPC18), adică nu a fost declarată obligația aferentă bugetului asigurărilor sociale de stat. Spre exemplu: Întreprinzătorul individual a angajat, în luna martie 2018, prin contract individual de muncă 2 persoane fizice. Astfel, acesta este obligat să prezinte Darea de seamă (forma IPC18) prin care va declara suma contribuțiilor de asigurări sociale stabilite în sumă fixă pentru luna martie 2018, în mărime de 702 lei (1/12 din suma fixă stabilită pentru anul 2018), precum și suma contribuțiilor datorate de angajator (23% de la fondul de salarizare a persoanelor angajate) și suma contribuțiilor individuale în mărime de 6% calculate de la salariu și alte recompense calculate pentru angajați. Totodată, după expirarea anului 2018, întreprinzătorul individual urmează să prezinte și Darea de seamă (forma CAS18-AN) până la 15 ianuarie 2019 prin care urmează să declare obligațiile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat pentru lunile ianuarie și februarie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.