26
02 2020
2199

Persoanele juridice vor depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 25 martie

Serviciul Fiscal de Stat informează: contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă sunt obligați să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data 25 martie. Această obligație este stipulată de art. 83 alin. (2) din Codul fiscal al Republicii Moldova. În cazul contribuabililor vizați, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova (cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul). Astfel, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor stabilite de Codul fiscal. În format electronic sunt obligați să depună declarația: - subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA; - subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei; - rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei; - contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajaţi. Termenul-limită de achitare în buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martie 2020, ținând cont de achitările în rate efectuate pe parcursul anului 2019, în corespundere cu prevederile art. 84 din Codul fiscal. Impozitul pe venit se determină de către persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător prin aplicarea, după caz, a cotelor stabilite la art.15, art. 543, art.694 şi art.6911 din CF. Este de remarcat că, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de existența obligaţiei privind achitarea impozitului. Fiecare categorie de contribuabili va aplica cota aferentă impozitului pe venit și va prezenta darea de seamă necesară. Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2019 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător. NOTĂ: Contribuabilii care nu vor prezenta declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit, riscă aplicarea amenzilor potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din Codul fiscal. Pentru informații suplimentare sunați la numărul de telefon 0-8000-1525 - Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat (apel gratuit).

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.