19
06 2018
957

Posturile fiscale sporesc eficienţa activităţii agenţilor economici

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de monitorizare și control a agenților economici activitățile cărora prezintă riscuri sporite de evaziune fiscală – gestionari ai sălilor de ceremonii și/sau restaurante, dar și a comercianților de flori. Ca urmare a identificării riscurilor în activitatea agenților economici ce prestează servicii în domeniul alimentației publice, pe 10 mai curent au fost instituite posturi fiscale la 26 dintre aceștia. Potrivit Regulamentului SFS privind funcționarea posturilor fiscale și a indicatorilor prezentați de contribuabili, s-a stabilit că în perioada funcționării postului fiscal la contribuabilii nominalizați s-a înregistrat o creștere a volumului de livrări cu 6,6 mil. lei sau cu 102,7 % comparativ cu perioada similară a anului precedent, inclusiv livrările prin intermediul mașinii de casă și control s-au majorat cu aproximativ 6,48 mil. lei sau cu 114,42% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Suma totală a obligațiilor achitate la Bugetul public național în perioada de activitate a posturilor fiscale a constituit 742,67 mii lei sau cu 344,09 mii lei mai mult față de perioada similară a anului precedent. Salariul mediu s-a majorat cu aproximativ 20,46% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Cât privește comercializarea florilor, au fost instituite posturi fiscale staționare pe perioada 14 mai - 31 mai 2018 la 10 importatorii de flori. În intervalul 14 – 25 mai 2018 au fost realizate acțiuni de conformare voluntară a comercianților de flori vii, iar în perioada 30 mai – 1 iunie 2018 au fost instituite posturi fiscale la 7 piețe de flori din mun. Chișinău. Potrivit rezultatelor obținute, livrările contribuabililor au crescut în comparație cu perioada similară a anului precedent cu circa 300%. Reieșind din cele constatate, SFS va întreprinde și în continuare acțiuni similare de conformare și monitorizare. În acest context, SFS vine cu un apel către toți agenții economici să se conformeze benevol legislației în vigoare și să presteze servicii pe deplin contabilizate. NOTĂ: Scopul acțiunilor întreprinse este asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, prevenirea cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea benevolă a contribuabililor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.