05
01 2018
4176

Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii

În ultima perioadă crește riscul escrocheriilor pe diferite segmente, fiind depistate tot mai multe cazuri. Astfel, unele persoane se prezintă drept inspectori fiscali și întreprind tentative ilegale de verificare a agenților economici pentru a obține beneficii financiare. În scopul protejării contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat vine cu o serie de precizări din regulamentul cu privire la efectuarea controalelor fiscale. În conformitate cu prevederile art. 1324 din Codul fiscal, SFS efectuează controlul fiscal și constată contravențiile. Controlul fiscal la faţa locului poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a conducerii Serviciului Fiscal de Stat, conform prevederilor art. 134 alin. (6) și art. 216 alin. (2) din Codul fiscal. Agentul economic este în drept să ceară actul care confirmă această decizie. Începând cu 1 ianuarie 2018, a fost lansat modulul ,,Control fiscal – persoane juridice” etapa I din Sistemul Informațional Automatizat ,,Sistem de Management al Cazurilor”, care va permite monitorizarea acțiunilor de control la fiecare etapă de desfășurare. Totodată, funcţionarilor fiscali li se eliberează legitimaţii, potrivit art. 148 alin.(4) din Codul fiscal, al căror model este stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Legitimația reprezintă un document oficial ce confirmă statutul juridic al funcționarului fiscal şi împuternicirile acestuia în exercitarea atribuțiilor. Astfel, la iniţierea controlului fiscal la faţa locului sau la inițierea procesului de constatare a faptei contravenționale, funcţionarul este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de iniţiere a controlului şi legitimaţia de serviciu. Ca excepţie este efectuarea cumpărăturii de control, exprimată în crearea artificială de către funcţionarul fiscal a situaţiei de procurare a bunurilor materiale, de efectuare a comenzii de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor fără scopul de a le achiziţiona (consuma) sau de a le comercializa. După efectuarea acesteia, contribuabilul este informat despre aplicarea procedurii corespunzătoare art. 224 din Codul fiscal, iar funcționarul fiscal este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de iniţiere a controlului şi legitimaţia de serviciu. După constatarea cauzei, bunurile materiale se restituie contribuabilului, iar mijloacele băneşti – funcţionarului împuternicit. La finalizarea controlului fiscal la faţa locului, inspectorul fiscal întocmeşte un act de control fiscal în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (5) din Codul fiscal. În act se consemnează rezultatele controlului, specificându-se încălcările depistate. Acest act este semnat de ambele părți participante la control, iar un exemplar este prezentat agentului economic supus verificării. În cadrul procesul de constatare a faptei contravenționale se întocmește procesul-verbal cu privire la contravenție. Astfel, în cazul în care contribuabilul supus verificării are dubii cu privire la legalitatea controlului sau identitatea persoanei ce se prezintă a fi funcționar fiscal, Serviciul Fiscal de Stat solicită să fie sesizat la numărul de telefon 0 8000 1525, linia fierbinte, tasta 4, Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat sau 0 22 82 34 06, Direcția Securitate Internă și Anticorupție a SFS.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.