27
06 2013
2489

Serviciul Fiscal de Stat simplifică procedura de eliberare a facturilor fiscale și a formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

Procedura de eliberare a facturilor fiscale. În scopul optimizării procedurii de eliberare a formularelor facturilor fiscale plătitorilor TVA, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat un procedeu nou simplificat, care va permite crearea condiţiilor favorabile pentru activitatea contribuabililor de bună credinţă şi care va fi pus în aplicare începînd cu 24 iunie 2013. Conform procedurii noi, pentru majoritatea plătitorilor TVA formularele facturilor fiscale se vor elibera în baza cererilor (comenzilor) şi documentului ce confirmă achitarea plăţii pentru formularele solicitate, depuse direct la punctele de eliberare a formularelor din inspectoratele fiscale din raza de deservire a contribuabilului, fără efectuarea de careva verificări suplimentare şi fără limitarea numărului solicitat de formulare. Eliberarea formularelor facturilor fiscale contribuabililor care prezintă risc pentru administrarea TVA, listele cărora vor fi formate pentru fiecare organ fiscal teritorial în parte, se va efectua în baza cererii (comenzii) şi documentului ce confirmă achitarea plăţii pentru formularele solicitate, depuse la organul fiscal din raza de deservire a plătitorului TVA, după efectuarea verificărilor suplimentare, în termen ce nu va depăşi 5 zile lucrătoare din data depunerii cererii. Listele contribuabililor cărora eliberarea formularelor facturilor fiscale li se va efectua doar după examinarea cererii (comenzii) de către organul fiscal la care acesta se deserveşte, se vor forma de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în comun cu organele fiscale teritoriale. Modificarea listelor se va efectua pe parcurs în dependenţă de situaţiile concrete create. Listele menţionate şi modificările la ele vor fi aduse la cunoştinţa contribuabilului prin amplasarea anunţului corespunzător la accesarea autorizată de către contribuabil a serviciilor electronice. Procedura de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special În scopul simplificării procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică următoarele. În conformitate cu prevederile Ordinului IFPS nr. 780 din 18.06.2013, au fost introduse 2 proceduri de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (exceptînd facturile fiscale): Procedura Generală şi Procedura Specială. În cazul Procedurii Generale, agenţii economici se deplasează la centrele de eliberare a formularelor prezentînd cererea-comandă şi ordinul de plată ce confirmă transferul banilor. În cazul cînd le-a fost refuzată eliberarea formularelor (aceştia se regăsesc în „lista neagră”), aceştia urmează să depună cererea-comandă conform procedurii speciale. Procedura Specială perfecţionează, în mare parte, procedura existentă la moment şi urmează a fi trecută doar de agenţii economici plătitori ai TVA care prezintă risc pentru administrarea fiscală, aceştia fiind incluşi în „lista neagră”. Agenţii economici care fac parte din „lista neagră” vor fi informaţi despre acest fapt, odată cu autentificarea pe portalul servicii.fisc.md, după selectarea sistemului electronic ,,Comanda on-line a formularelor tipizate”. În cazul în care agentul economic doreşte să se informeze suplimentar asupra statutului său şi cauzele includerii în „lista neagră”, acesta urmează să se adreseze la IFS teritorial, în raza căruia se deserveşte. Ordinul dat abrogă Ordinul IFPS nr.141 din 05.02.2013 cu modificările şi completările ulterioare operate prin Ordinul IFPS nr.534 din 20.05.2013 ,,Privind modificarea Ordinului IFPS nr.141 din 05.02.2013”.

via servicii.fisc.md

foto: www.asks.ru

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.