Monitorul SFS

Serviciului Fiscal de Stat: realizările în anul 2020 și prioritățile pentru anul 2021

Raportul cu privire la implementarea Planului de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2020 a fost prezentat în cadrul ședinței Consiliului executiv al SFS, care s-a desfășurat la data de 1 februarie 2021. Conform documentului, Planul de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2020 au fost incluse 80 activități din care s-au realizat pe deplin 73 sau 91%.
 
Printre cele mai importante realizări menționăm:
 • executarea părții de venituri la buget;
 • consolidarea capacităților instituționale;
 • îmbunătățirea activității de conformare fiscală;
 • dezvoltarea noilor servicii electronice destinate contribuabililor și autorităților publice.

 

În cadrul aceleiași ședințe a fost aprobat Planul de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2021, în care se regăsesc următoarele priorități:

 • asigurarea executării la nivel de 100% a sarcinilor de venituri la bugetul public național:
 • bugetul de stat: 17,76 mld. lei;
 • bugetele locale: 4,52 mld. lei;
 • bugetul asigurărilor sociale de stat: 15,17 mld. lei;
 • fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală: 5,16 mld. lei.
 • diminuarea restanței la achitarea impozitelor și taxelor cu 10%;
 • consolidarea eforturilor SFS în aplicarea programelor de conformare voluntară a contribuabililor;
 • creșterea calității serviciilor destinate contribuabililor, inclusiv a serviciilor electronice, precum:
 • modernizarea sistemului informațional automatizat ,,e-Factura”;
 • dezvoltarea SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” prin lansarea de noi funcționalități;
 • implementarea sistemului ,,Înregistrarea și evidența cererilor de eliberare a certificatului de rezidență sau a formei de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova”;
 • implementarea mecanismului de prezentare a dărilor de seamă corectate în cadrul SIA ,,e-Commerce VAT”;
 • dezvoltarea noii versiuni a paginii web oficiale a SFS etc.

 

Menționăm că, în anul 2021, Serviciul Fiscal de Stat va continua să promoveze acele proiecte menite să modernizeze sistemul de administrare fiscală conform celor mai bune practici internaționale, va pune un accent deosebit pe dezvoltarea tehnologiilor informaționale în domeniul finanțelor publice, extinderea și îmbunătățirea serviciilor electronice prestate cetățenilor și antreprenorilor.


via | www.sfs.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

329 vizualizări

Data publicării:

05 Februarie /2021 07:57

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon