22
12 2020
1087

SFS: comerțul electronic necesită înregistrare

Serviciul Fiscal de Stat reamintește contribuabililor care desfășoară activitatea de comerț on-line că, conform prevederilor Legii nr. 284/2004 comerţul electronic reprezintă activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vânzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice.
 
Astfel, comerțul electronic nu este un gen de activitate, ci o modalitate de executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice.
 

Totodată, art. 9 alin. (3) și (4) din Legea menționată prevede că dreptul de a efectua comerţ electronic se obţine din momentul înregistrării la Organul Înregistrării de Stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual în condiţiile Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

 

În cazul în care pentru vânzarea bunurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor este necesară licenţă, comerţul electronic poate fi efectuat din momentul obţinerii actului permisiv pentru practicarea genului de activitate respectiv în condiţiile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

 

Prin urmare, magazinul on-line are la bază aceleaşi principii de activitate ca şi un magazin fizic, însă prezentarea produselor, acceptarea ofertei şi procurarea bunurilor are loc la distanţă în spaţiu virtual pe o platformă web.

 

Subiecţi ai comerţului electronic pot fi persoanele fizice şi juridice, inclusiv străine, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică. Obiecte ale comerţului electronic sunt:

  1. a) bunurile ce pot fi înstrăinate conform prevederilor legale;
  2. b) lucrările;
  3. c) serviciile.

 

Magazinul poate fi înfiinţat nu doar de către producătorul de bunuri, ci şi de către orice altă persoană care intermediază vânzarea lor prin procurarea de la un agent local sau prin importul de peste hotare.

 

Activităţii comerţului electronic i se aplică toate actele normative ce reglementează activitatea economică, şi anume: modul de înregistrare a întreprinderii, ţinerea contabilităţii, achitarea impozitelor, protecţia muncii etc.

 

Conform Legii nr. 231/2010, comercianții - persoanele fizice sau persoanele juridice care desfășoară activitatea în domeniul comerțului, pentru desfășurarea activităților respective urmează să notifice autoritățile administrației publice locale (în continuare –AAPL) conform prevederilor legii. Potrivit art. 14 din Legea nr. 231/2010, comerciantul este în drept să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea la AAPL a unei notificări privind iniţierea activităţii de comerţ. Modelul notificării este prevăzut de Anexa nr. 2 al legii sus-menţionate.

 

Regulile specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul pe teritoriul RM și Nomenclatorul unităților comerciale care desfășoară comerţ cu amănuntul sunt aprobate prin HG nr. 931 din 8 decembrie 2011. Conform acestui nomenclator, MAGAZIN ON-LINE (VIRTUAL) reprezintă  pagină-web, prin intermediul căreia se efectuează publicitatea unui produs sau serviciu, se acceptă comenzile de cumpărare şi care oferă utilizatorului posibilitatea de a alege modalitatea de achitare, precum şi metoda de primire a mărfii.

 

Ținând cont de cele expuse supra, pentru a desfășura o anumită activitate prin intermediul unei pagini web, contribuabilul urmează să își înregistreze activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice, precum și în conformitate cu prevederile Codului civil.

 

Atunci când contribuabilul alege forma afacerii, este important să fie luate în considerare toate caracteristicile întreprinderii și să fie analizate toate aspectele. Sunt două opţiuni de bază: să creeze afacere în calitate de persoană fizică sau  în calitate de persoană juridică.

      

Totodată, în scopul susținerii comercianților on-line, SFS a elaborat Ghidul contribuabilului începător - aspecte fiscale. Această ediție va ajuta contribuabilul să identifice o formă juridică de organizare care s-ar potrivi situaţiei fiecăruia. Ghidul oferă o prezentare generală, o familiarizare cu aspectele fiscale în desfășurarea activităţii de întreprinzător, precum și cunoștinţe de bază necesare în domeniul fiscal.

 

Ghidul  poate fi vizualizat accesând pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat (www.sfs.md), la compartimentul „Panou informativ”.

 

NOTĂ: Principiile de reglementare a comerţului electronic, condiţiile de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, răspunderea furnizorilor de servicii şi a intermediarilor, precum şi principiile de susţinere a cooperării între Republica Moldova şi alte state în procesul de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale sunt stabilite prin Legea nr. 284/2004.

 

Recomandăm să examinați și articolele:


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.