19
04 2018
1235

Сhiriа bunurilor imobiliare. SFS continuă campania de conformare

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de specialitate menite să aducă în cadru legal operațiunile de transmitere în folosință a proprietății imobiliare. Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 martie, la SFS au fost înregistrate 2533 contracte de dare în locațiune, dintre care 1621 în mun. Chișinău, 472 - în zona de nord a țării, 399 - în centru și 41 – în sudul țării. Campania de conformare a început în luna iulie 2017 și a fost extinsă și pentru anul 2018. Pe parcursul primelor trei luni ale anului curent, angajații Serviciului Fiscal de Stat au distribuit circa 2500 de pliante informative, au desfășurat ședințe de informare cu administratorii blocurilor locative și entități ce prestează servicii de intermediere în transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare. În cadrul campaniei, în acest an au fost identificate 1419 persoane fizice proprietari de bunuri imobiliare care, potențial, le transmit în chirie. În privința acestora au fost efectuate acțiuni de conformare. SFS reamintește persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației și să achite impozitul în mărime de 7 la sută din veniturile obținute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în aceasta lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal din Republica Moldova. Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția Deservire Fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Pentru informații suplimentare, rugăm să apelaţi la numărul de telefon 080001525, apel gratuit, sau la Direcția Deservire Fiscală locală. NOTĂ: Prevederile date nu se aplică față de contractele de chirie încheiate cu persoanele juridice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.