Monitorul SFS

Suma veniturilor acumulate la bugetul de stat din locațiunea bunurilor imobiliare a depășit 20,2 mil. lei

Activitățile Serviciului Fiscal de Stat de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile continuă și au drept scop asigurarea unui nivel înalt de conformare fiscală în acest domeniu de activitate. Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie–noiembrie 2019 au fost înregistrate 12159 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobiliare. Acestea au fost înregistrate la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate. Ca urmare a transmiterii în locațiune a bunurilor imobiliare și drept rezultat al înregistrării contractelor de către SFS, la buget au fost încasate venituri în sumă de 20,2 mil. lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 5,6 mil. lei, creșterea fiind cu 38,1%. Totodată, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobiliare. Ca rezultat, în perioada ianuarie – noiembrie au fost identificate 4957 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației. Au fost efectuate controale la 622 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget plăți de bază în sumă de 686,2 mii lei, penalități – 35,4 mii lei și amenzi – 101,2 mii lei. Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova. NOTĂ: Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a SFS (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

via | www.sfs.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1033 vizualizări

Data publicării:

16 Decembrie /2019 13:46

Domeniu:

Impozitul pe venit | Noutăți

Etichete:

locatiune | impozit pe venit | persoane fizice | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon