Regulile campaniei de abonare la revista „Monitorul Fiscal FISC.md” pentru anul 2017
1. Organizatorul campaniei de abonare.
Organizatorul campaniei de abonare este Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”, cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 6, etajul 5, bir. 512, MD-2005.

2. Locul desfășurării campaniei de abonare.
Campania de abonare este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova, fiind destinată abonaţilor actuali şi potenţiali ai Publicaţiei Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” și Ediției electronice www.monitorul.fisc.md.

3. Perioada de desfășurare a campaniei de abonare.
Campania de abonare se va desfăşura în perioada 05.10.2016 — 31.12.2017.

4. Conținutul abonamentelor.
Abonarea la revista „Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru anul 2017 și Ediția electronică www.monitorul.fisc.md poate fi realizată contractând unul din următoarele abonamente:

Abonamentul „ELECTRONIC”– 599 lei, include accesul la Ediția electronică www.monitorul.fisc.md (pentru perioada de 12 luni din momentul achitării ).

Abonamentul oferă acces la:
 1. Materialele, ce reflectă poziția oficială a SFS;
 2. Răspunsurile oficiale, elaborate de către inspectorii SFS;
 3. Arhiva electronică a revistei “Monitorul Fiscal FISC.MD” (2011-2016);
 4. Informații utile pentru business;
 5. Practica contabilă și de aplicare a SNC;
 6. Informații despre serviciile electronice de raportare fiscală;
 7. Anunțarea seminarelor pentru contabili și antreprenori;
 8. Alte informații ce se regăsesc exclusiv în Ediția electronică monitorul.fisc.md, cum ar fi: părerile experților contabili, fiscali, auditorilor profesioniști, economiștilor din Republica Moldova și de peste hotare etc.

Abonamentul „PREMIUM”– 1199 lei, include:
 1. 1. 6 ediții tipărite ale revistei „Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru anul 2017;
 2. 2. Codul Fiscal al Republicii Moldova pentru anul 2017 în limbile rusă și română;
Bonus: acces la Ediția electronică www.monitorul.fisc.md pentru anul 2017
 • Materialele, ce reflectă poziția oficială a SFS;
 • Răspunsurile oficiale, elaborate de către inspectorii SFS;
 • Arhiva electronică a revistei „Monitorului Fiscal FISC.MD” (2011-2016);
 • Informații utile pentru business;
 • Practica contabilă și de aplicare a SNC;
 • Informații despre serviciile electronice de raportare fiscală;
 • Anunțarea seminarelor pentru contabili și antreprenori;
 • Alte informații ce se regăsesc exclusiv în Ediția electronică monitorul.fisc.md.
Abonamentul „CLASSIC” – 999 lei, include:
 1. 6 ediții tipărite ale revistei „Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru anul 2017;
 2. Codul Fiscal al Republicii Moldova pentru anul 2017 în limbile rusă și română.
5. Participanţii la campania de abonare.
Participanţii la campania de abonare sunt toate persoanele fizice şijuridice, doritori de a se abona la abonamentele P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru anul 2017.

6. Modalitatea de desfăşurare a campaniei de abonare.
 • Participanţii la campania de abonare vor completa formularul de abonare la produsele oferite de către P.P.„Monitorul Fiscal FISC.MD”, achitînd în termen de 15 zile lucrătoare costul abonamentului anual.
 • Persoanele care se vor abona la produsele oferite de către P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD”, vor fi introduşi în baza de date a participanţilor la campanie de abonare, cărora le vor fi create conturi personalizate în cadrul portalului www.monitorul.fisc.md. Informaţia privind datele de acces pe portal va fi expediată pe adresa electronică indicată la înregistrare.
7. Recepţionarea bunurilor.
 • Revistele vor fi livrate beneficiarilor la adresa indicată în formularul de abonare, în decurs de 5-20 de zile lucrătoare din momentul editării acestora.
 • Accesul la versiunea electronică va fi oferit în baza adresei electronice indicate la completarea formularului de abonare, în de curs de 24 de ore din momentul recepţionării plăţii.
8. Protejarea datelor cu caracter personal.
Datele personale colectate în cadrul acestei campanii de abonare nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare sau pentru a atinge obiectivele acestei campanii.

9. Condiții generale.
Organizatorul campaniei de abonare îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa condiţiile de abonare, alcătuind acte adiţionale, cu condiţia intrării în vigoare a modificărilor şi/sau completărilor după publicarea lor pe pagina web www.monitorul.fisc.md.

10. Disponibilitatea.
Regulile campaniei de abonare sunt prezentate publicului în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, prin intermediul publicării acestora pe pagina web www.monitorul.fisc.md.

Pentru informaţii suplimentare privind abonarea la produsele P.P._„Monitorul Fiscal FISC.MD” contactaţi-ne la numărul de telefon (022) 822-024 sau vizitaţi pagina web www.monitorul.fisc.md.

Lista agențiilor de presă și curierat cu care sunt încheiate acorduri de colaborare pentru campania de abonare 2017:
 • S.R.L. „Moldpresa Grup”;
 • Î.S. „Poşta Moldovei”;
 • S.R.L. „Pressinform-Curier”;
 • S.R.L. „Max Expres”;
 • S.R.L. „Ediţii Periodice”.