22
01 2013
2586

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind abordarea pierderilor de T.V.A. printre întreprinderile mari, 12 - 14 decembrie 2012, Budapesta, Ungaria

Delegații din 18 țări membre ale IOTA care operează cu regim T.V.A. sau similar acestuia s-au întrunit pentru a audia prezentări de studii de caz cu privire la pierderile T.V.A. ce țin de programele de fidelizare a contribuabililor, etc., precum și tendințele emergente noi în frauda de tip missing trader (comerciant lipsă), în mare parte datorate creșterii comerțului electronic.

Actualitatea evenimentului derivă din prezența anumitor structuri ale companiei, de multe ori în combinație cu reprezentanța permanentă a companiei care desfășoară activitate în afara UE în special în domeniul serviciilor, care afectează T.V.A.-ul datorat în întreaga UE. În acest context, rolul de responsabilitate corporativă și negare culpabilă a fost unul dintre aspectele discutate în cadrul hotărârilor individuale ale Curții Europene de Justiție.

Atelierul are drept obiectiv schimbul de cunoștințe și bune practici cu privire la metodele și riscurile T.V.A. și este destinat să furnizeze administrațiilor fiscale care au în gestiune întreprinderi mari să examineze, prin prezentarea unei serii de studii de caz, diferite metode de identificare a cauzelor și cazurile de pierderi de T.V.A. în rîndul întreprinderilor mari (indiferent dacă rezultă din eroare, evitare sau fraudă), precum și tehnicile utilizate pentru a cuantifica pierderile T.V.A. din diferite cauze și modalități de identificare a celor care pot fi abordate cel mai eficient sau prevenite.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.