Știri

Planul național de dezvoltare: creșterea veniturilor din surse durabile, sistem de protecție socială solid și guvernare eficientă

În scopul implementării Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Cabinetul de miniștri a aprobat Planul național de dezvoltare pentru anii 2023-2025, un documentul operațional elaborat pentru o perioadă de 3 ani, ce include direcțiile prioritare, obiectivele și măsurile pentru implementarea Strategiei.

 

Astfel, Planul se bazează pe următoarele 10 obiective generale:

  • Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților;
  • Îmbunătățirea condițiilor de trai;
  • Garantarea educației relevante și de calitate pentru toți pe întreg parcursul vieții;
  • Ridicarea nivelului de cultură și de dezvoltare personal;
  • Îmbunătățirea stării de sănătate fizică și mintală a populației prin contribuția activă a unui sistem de sănătate modern și eficient, care răspunde nevoilor fiecărui individ;
  • Crearea unui sistem de protecție socială solid și incluziv;
  • Asigurarea unei guvernări eficiente, incluzive și transparente;
  • Edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și independent;
  • Promovarea unei societăți pașnice și sigure;
  • Asigurarea unui mediu sănătos și sigur.

 

Printre acțiunile ce sunt planificate pentru realizarea obiectivelor, menționăm dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată și cu potențial de export (plante aromatice și etero-oleaginoase, lapte, carne, miere de albini, pomușoare, sectorul vitivinicol, produse procesate); simplificarea cerințelor tehnice și sanitare pentru a sprijini entitățile să deschidă și să mențină funcționale instituțiile de învățământ preșcolar privat; promovarea învățământului dual în cadrul programelor din învățământul profesional tehnic secundar prin majorarea anuală cu 10% a locurilor bugetare din comanda de stat; simplificarea și digitalizarea procedurilor vamale; renegocierea contingentelor tarifare în cadrul Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia etc.

 

Ca rezultat al implementării acțiunilor din plan, autoritățile preconizează să sporească rata medie de creștere anuală a PIB-ului la 5% pentru perioada 2023-2025, iar rata de sărăcie absolută să fie redusă de la 25,6% la 23,5%. Totodată, PIB-ul produs în afara mun. Chișinău se planifică a fi majorat de la 40% (estimate în anul 2019) la 55% (până în anul 2025). În același timp, este preconizată creșterea ratei medii de ocupare a populației de la 39,8% (în anul 2021) la 45% (către anul 2025), precum și diminuarea ratei incidentelor de muncă la 100 mii de salariați de la 89 cazuri (2021) până la 35 la sfârșitul perioadei.

 

Conform notei proiectului, valoarea totală a costurilor de implementare a Planului național de dezvoltare pentru perioada 2023- 2025 se estimează la circa 51,7 mld. lei. Costurile acoperite în cadrul CBTM constituie 36,3 mld. lei (70,3%), iar cele neacoperite – circa 15,4 mld. lei (circa 29,7% din total). Acestea vizează, în special, măsurile prevăzute pentru perioada 2024-2025, care se referă în cea mai mare parte la proiectele investiționale majore (construcția drumurilor, spitalelor, restructurarea sectorului feroviar etc.) și urmează a fi finanțate cu suportul partenerilor externi.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

665 vizualizări

Data publicării:

28 Februarie /2023 10:11

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

dezvoltare economica | Hotarare de Guvern | guvern Moldova | plan de actiuni

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon