Sectorul agrar

Plata directă în sectorul zootehnic: per cap de animal și per kg de produs

Plata directă în sectorul zootehnic se va acorda nu doar per cap de animal, dar și per kg de produs, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind acordarea de plăți directe
în sectorul zootehnic din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural.

 

Astfel, vor fi pasibile pentru plata directă animalele înregistrate și exploatate în fermele zootehnice amplasate în extravilan – femelele cu vârsta de cel puțin 3 luni, întreținute într-un efectiv de minim 5 capete junci, 50 capete de oi și mioare specializate pentru producția de lapte, 30 capete de oi și mioare specializate pentru producția de carne, 30 capete de capre și căprițe, 5 capete iepe și mânze, exploatate în fermele atestate în categoria de prăsilă sau înscrise în registrele genealogice.

 

Beneficiarii de plăți directe, de la data autorizării spre plată a cererii de solicitare a plăților directe per cap de animal, vor fi obligați să asigure toate condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a procedurii de monitorizare post achitare de către reprezentanții împuterniciți de către AIPA, inclusiv accesul în locurile şi spațiile unde sunt întreținute animalele, la documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza aprobării cererii de plată, precum și să nu dea în folosință sau să nu înstrăineze sub orice formă, inclusiv sacrificarea, cu excepția celei forțate constatate în modul stabilit sau să nu admită pierirea animalelor pentru care au primit sprijinul financiar, pentru o perioadă de șase luni, cu excepția moștenirii/succesiunii în drepturi și obligații, întocmite în modul stabilit.

 

După cum se explică în nota proiectului, ținând cont de faptul că unele sub sectoare, cum sunt creșterea ovinelor și a caprinelor, încă nu sunt suficient de pregătite pentru plățile directe per kg lapte, prin prisma faptului că nu există o rețea puternică de procesare a acestui produs, se propune continuarea acordării sprijinului prin intermediul plăților directe per cap de animal.

 

Astfel, pentru obţinerea plăților directe per cap de animal sunt necesare următoarele documente: cererea de solicitare a plăților directe per cap de animal, cu anexarea listei animalelor pentru care se solicită sprijinul financiar, cu indicarea numărului de identificare pentru fiecare animal, declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, precum și copiile certificatului de înregistrare pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier); autorizației sanitare veterinare de funcționare; poliței de asigurare a animalelor și a certificatului ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociații de profil ramural pe specie.  

 

Valoarea plății directe acordată unui fermier pentru fiecare cap de animal se stabilește în funcție de specia și categoria animalului, conform următoarelor măsuri:

  • măsura 1: plăți directe per cap de animal (bovine):  submăsura 1.1: junci peste 3 luni – 3000 de lei și submăsura 1.2: junci peste 12 luni – 5000 de lei;
  • măsura 2: plăți directe per cap de animal (ovine): submăsura 2.1: oi din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 700 de lei;  submăsura 2.2: oi din rase specializate pentru producția de carne – 700 de lei și submăsura 2.3: mioare peste 12 luni – 400 de lei;
  • măsura 3: plăți directe per cap de animal (caprine): submăsura 3.1: capre – 700 de lei și submăsura 3.2: căprițe peste 12 luni – 400 de lei;
  • măsura 4: plăți directe per cap de animal (cabaline): submăsura 4.1: iepe – 5000 de lei și submăsura 4.1: mânze – 2000 de lei.

 

În același timp, plățile directe per kg de produs se acordă trimestrial, fermierului, care deține animale, obține și livrează producție animalieră proprie către unitatea de procesare/unitatea de colectare/abator. Plățile directe per kg de produs - material piscicol reproductiv se acordă trimestrial, fermierului – atestat în categoria de prăsilă, care obține și livrează  material piscicol reproductiv către un producător autorizat.

 

Valoarea plății directe acordată unui fermier pentru fiecare kg de produs se stabilește în funcţie de produs, conform următoarelor măsuri:

  • măsura 1: plăți directe per kg de lapte: submăsura 1.1: lapte de vacă – 3 lei; submăsura 1.2: lapte de oaie – 5 lei și submăsura 1.3: lapte de capră – 5 lei;
  • măsura 2: plăți directe per kg de carne: submăsura 2.1: carne de bovine – 10 lei; submăsura 2.2: carne de porcine – 4 lei; submăsura 2.3: carne de păsări – 3 lei; submăsura 2.4: carne de ovine – 4 lei și submăsura 2.5: carne de iepuri – 7 lei;
  • măsura 3: plăți directe per kg de material piscicol reproductiv: submăsura 4.1: larve de 3 zile (1 mln)  – 3000 lei; submăsura 4.2: alevine (1 mln)  – 7000 lei; submăsura 4.3: puiet de o vară – 20 lei și submăsura 4.4: puiet de un an  – 25 lei.

 

 

Nu sunt eligibile pentru alocarea plăților directe per cap de animal animalele înregistrate și exploatate în orașele Chișinău și Bălți.

Depunerea dosarelor de solicitare a plăților directe are loc în cadrul apelurilor anunțate, în baza ordinului ministrului agriculturii și industriei alimentare

Conform notei informative, ca urmare a implementării mecanismului de plăți directe per cap de animal în anii 2021 și 2022 au fost alocate din Fond circa 257 mil.lei.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

772 vizualizări

Data publicării:

23 Mai /2023 07:59

Domeniu:

Agricultura

Etichete:

sectorul zootehnic | plati directe

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon