Știri

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023, aprobat de Guvern

Veniturile bugetului de stat pentru anul 2023 se estimează în sumă de 64,89 ml. lei, cu o majorare de peste 5,53 mld. lei sau 9,3% față de indicatorii precizați pentru anul curent. Guvernul a aprobat proiectul legii bugetului de stat elaborat de Ministerul Finanțelor și propus pentru consultări publice astăzi, 7 decembrie 2022.

 

Conform documentului, cheltuielile BS în anul viitor vor depăși 83,19 mld. lei, fiind cu circa 9,27 mld. lei sau cu 12,5% mai mari comparativ cu anul 2022. Autorii proiectului menționează că, din suma totală a cheltuielilor BS pentru anul 2023, circa 51,1% sau 42,56 mld. lei reprezintă transferuri către Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asigurare Medicală și bugetele locale.

 

Concomitent, deficitul bugetului de stat pentru anul 2023 se prognozează în sumă de circa 18,33 mld. lei, constituind 6% din PIB.

 

Potrivit proiectului, în BS sunt prevăzute cheltuieli în sumă de peste 18800 mii lei pentru susținerea diferitor programe destinate mediului de afaceri,  în suma de 170000,0 mii de lei, inclusiv 10000,0 mii de lei pentru onorarea garanțiilor de stat în cadrul Programului de Stat „Prima Casă”, circa 4000 mii lei pentru acordarea sporului lunar în valoare fixă pentru angajații din sectorul bugetar în mărime de 1300 de lei etc. 

 

Totodată, sunt propuse transferuri către alte bugete şi fonduri. Astfel, la BASS vor fi transferate circa 17169869,3 mii de lei, din care pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 6166426,9 mii de lei; FAOAM – în sumă de 6847595,7 mii de lei, dintre care pentru realizarea programelor naționale în domeniul ocrotirii sănătății – 150648,1 mii de lei. Pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislației, prin derogare de la prevederile art.9 din Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitate a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se aprobă transferuri la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în sumă de 6696777,6 mii de lei.

Bugetele locale vor obține din BS alocații în sumă totală de 18539102,1 mii de lei, inclusiv 675958,6 mii de lei transferuri cu destinație generală pentru bugetele locale de nivelul întâi din contul taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Potrivit proiectului,  Fondul de susținere financiară a unităților administrativ-teritorialeva fi suplimentat cu cota-parte de 10% din impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător încasat în anul 2021.

 

Proiectul a fost elaborat în baza prognozei indicatorilor macroeconomici revizuite de Ministerul Economiei în luna noiembrie 2022, în consultare cu experții Fondului Monetar Internațional în cadrul misiunii desfășurate la Chișinău. Astfel, pentru anul 2023 se prognozează că PIB în termeni reali față de anul 2022 va fi în creștere cu 2%, iar în termeni nominali va atinge volumul de 308,8 mld. lei. Documentul urmează a fi examinat și aprobat de Parlament.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

737 vizualizări

Data publicării:

07 Decembrie /2022 14:29

Domeniu:

Noutăți | Lege bugetară anuală

Etichete:

consultari publice | proiect de lege | bugetul de stat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon