20
06 2019
405

1. (28.17.36) La ce cotă a TVA se impozitează importul ovinelor vii de rasă pură și livrarea ulterioară a acestora pe teritoriul țării?

În scopul atribuirii ovinelor vii de rasă pură la categoria mărfurilor pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8%, urmează a se conduce de Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014. Astfel, potrivit Nomenclaturii combinate a mărfurilor, ovinele vii de rasă pură, se atribuie la poziția tarifară 010410100 - ”Reproducători de rasă pură din specia ovine”. Drept urmare, reieșind din faptul, că poziția tarifară 010410100 cade sub incidența art.96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, la importul ovinelor vii de rasă pură și la livrarea ulterioară a acestora pe teritoriul țării, se aplică cota redusă a TVA de 8%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.