24
07 2018
995

1. (28.21.59) Se va permite deducerea TVA în baza facturii fiscale eliberate la momentul încasării plății în avans pentru serviciile ce urmează a fi prestate în cadrul unui contract de antrepriză în construcții?

Potrivit prevederilor alineatelor (1), (10), (14) ale art.102 din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) dacă acestea sunt destinate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător și dacă ei dispun de factura fiscală. Totodată, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală se va elibera la momentul apariţiei obligaţiei fiscale stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Pornind de la prevederile art.108 alin.(8) din Codul fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie 2018, procurarea serviciilor în cadrul contractului de antrepriză în construcții este documentată prin întocmirea actelor care confirmă acordarea de facto a serviciilor cu eliberarea concomitentă a facturii fiscale de către furnizor. Totodată, la încasarea plății în avans factura fiscală se eliberează doar în cazurile stipulate în art.1171 alin.(9) din Codul fiscal. Astfel, în cadrul contractului de antrepriză în construcții deducerea sumei TVA se va realiza în baza facturii fiscale eliberate conform art.117 alin.(1) și art.108 alin.(8) din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.