16
10 2018
712

1. (28.22.16) Are dreptul agentul economic să solicite restituirea TVA în anul 2014 pentru investiţiile capitale efectuate, începînd cu 13 ianuarie 2012, în activele materiale pe termen lung în curs de execuţie?

În conformitate cu prevederile art.93 pct.18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă costuri și cheltuieli suportate de către agentul economic în legătură cu crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul de producție (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale. Conform prevederilor art.1011 alin.(1) din Codul fiscal, subiecții impozabili care, începând cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepția investițiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la pozițiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), și sunt înregistrați în calitate de plătitori de TVA, beneficiază de dreptul la restituirea TVA aferent acestor investiţii. Astfel, dreptul la restituirea TVA nu este condiționat de faptul punerii în exploatare a activelor ce constituie obiect al investițiilor (cheltuieli) capitale. [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.