08
02 2020
897

1. (28.22.24) În ce condiții se acceptă restituirea sumelor TVA pentru mărfurile, articolele de completare, importate si/sau achiziționate, utilizate ca materie primă sau materiale la producerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care cad sub incidența art.103 alin. (1) pct.27/1) din Codul fiscal ?

Potrivit art.103 alin.(1) pct. 271) din Codul fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere tractoarele agricole de la poziţiile tarifare 870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842449100, 842482100, 8432, 843320, 843330000, 843340000, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437. Totodată, conform art. 4 alin. (138) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, agenţii economici care sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu TVA şi care importă şi/sau achiziţionează mărfuri, articole de completare, utilizate ca materie primă sau materiale la producerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care cad sub incidenta art.103 alin.(1) pct.271) din Codul fiscal, au dreptul la restituirea sumei T.V.A. aferente acestor importuri şi/sau achiziţii, achitată furnizorului sau organului vamal prin intermediul contului bancar, cu condiţia reflectării valorii materiei prime sau materialelor utilizate, la costul mărfii fabricate de la art.103 alin.(1) pct.271) din Codul fiscal. Astfel, în contextul normei menționate, se acceptă spre restituire, suma TVA aferentă valorii mărfurilor, articolelor de completare importate și/sau procurate, cu condiția reflectării valorii materiei prime sau materialelor utilizate, la costul mărfii fabricate de la art.103 alin. (1) pct.271) din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.