28
02 2018
796

1. (28.2.6) Urmează a fi anulată înregistrarea în calitate de plătitor al T.V.A., pentru subiecţii ce s-au înregistrat în baza investiţiilor capitale efectuate, ţinînd cont de anularea prevederilor art. 1121 din Codul fiscal?

Subiecţii anterior înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA în baza investiţiilor capitale efectuate, în temeiul art. 1121 din Codul fiscal, obţinînd statutul de plătitor de TVA în temeiuri legale, au beneficiat de dreptul de a deduce suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător şi nu pot fi restrânşi în drepturi sau nu li se pot anula drepturile obţinute licit. Condiţiile de anulare a înregistrării ca contribuabil al TVA sunt stabilite de art. 113 din Codul fiscal. În acest articol nu au fost efectuate modificări sau completări în sensul anulării statutului de plătitor al TVA pentru subiecţii înregistraţi în baza art. 1121 din Codul fiscal, ci doar s-a stopat procesul de înregistrare a altor subiecţi. Prin urmare, dacă subiectul plătitor de TVA nu întruneşte condiţiile art. 113 din Codul fiscal, atunci acesta îşi păstrează dreptul de menţinere a statutului de plătitor al TVA. (Arhiva. Ordin nr.229 din 14.05.2020)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.